Şanlıurfa STK'ları Bireysel Silahlanmaya Karşı Ortak Bildiri Yayımladı

Şanlıurfa'da bulunan Sivil Toplum Kuruluşları bireysel silahlanmaya karşı ortak bir bildiri yayımlayarak durumu protesto etti. Grup adına açıklamada bulunan AGD/MGV Şanlıurfa il başkanı Fevzi Çelik son 10 yılda bireysel siahlanma 10 kat artmıştır tedbir alınmalıdır dedi.

Şanlıurfa STK'ları Bireysel Silahlanmaya Karşı Ortak Bildiri Yayımladı
Şanlıurfa STK'ları Bireysel Silahlanmaya Karşı Ortak Bildiri Yayımladı

AGD/MGV Şanlıurfa İl Başkanı Fevzi Çelik'in Basın Bildirisi

Bireysel Silahlanmaya Hayır!

Gün geçmiyor ki silahlarla cinayetler işlenmesin, yaralanmalar olmasın.

Türkiye’de ortalama her 65 kişiden biri silah taşımakta ya da bulundurmaktadır.

Ülkelere göre, silaha sahip olma sıralamasında Türkiye, tüm dünya ülkeleri sıralamasında 20. sıradadır.

Ülkemizde ruhsatlı ve ruhsatsız silah sayısı son 10 yılda yaklaşık 10 kat artmıştır.

Halen Türkiye'de 2,5 milyon’un üzerinde ruhsatlı, bu sayının iki katından daha fazlası da ruhsatsız silah olduğu tahmin edilmektedir. 

 

Ülkemizde Her Yıl 3 Bin Kişi Ateşli Silahlarla Öldürülüyor

Bireysel silahlanmada ilk sırayı mesleği gereği risk alanlar, ikinci sırayı bireysel korunma, üçüncü sırayı yeterli gerekçe göstermeden “evde bulunsun” isteğiyle silah edinenler oluşturmaktadır.

Dördüncü sırada ise merak, hobi veya hatıra gerekçesiyle silah edinenler bulunmaktadır.

Avcılık ve atıcılık ayrı bir kategori olup ateşli silahların 2/3’ü bu amaçla ruhsatlandırılmaktadır.

Ülkemizde her yıl yaklaşık 3 bin kişi silahla ölmekte, 12 binden fazla insanımız da yaralanmaktadır.

Ateşli silahlarla işlenen suçların yaklaşık üçte ikisi ruhsatsız, üçte biri ruhsatlı silahlarla işlenmektedir.

Evde silah bulunması, aile içi şiddet olaylarında ciddi yaralanma ve ölümlere yola açabilmekte, intiharları kolaylaştırmakta, çocukların kaza ile ölüm ve yaralanmalarına neden olabilmektedir. 

 

Havaya Ateş Etmek Mertlik Değil Cahilliktir

Özel günlerde havaya ateş edilmesi sonucu ölen ve yaralananların sayısı da azımsanmayacak kadar çok olmakla beraber, çocuklar üzerinde olumsuz ve derin tesirler bırakmaktadır.

Şanlıurfa STK’ları olarak, Güvenlik elemanları ve can güvenliği ciddi manada tehdit edilenler dışında, silah taşınmasına veya bulundurulmasına karşıyız.

Özel günlerde havaya silah sıkmanın mertlik değil, cahillik olduğu kanaatindeyiz.

Silahların toplatılması konusunda, Valimiz Sayın Abdullah ERİN beyi desteklediğimizi kamuoyuna saygılarımızla bildiririz.

ŞANLIURFA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI adına
Fevzi ÇELİK
AGD/MGV Şanlıurfa İl Bşk