Şanlıurfa Kent Konseyi Seçimlerine Eş Dost İddiası

Şanlıurfa'da 5 ekim günü yapılması planlanan Kent Konseyi seçimlerine, yeteri kadar insana duyrulmaması , duyurunun sitede görünmeyecek bir yere konulması gerekçesiyle itirazı ve genel kurulun iptali için mahkemeye başvuruldu.

Şanlıurfa Kent Konseyi Seçimlerine  Eş Dost İddiası

Şanlıurfa'da 5 ekim günü yapılması planlanan Kent Konseyi seçimlerine, yeteri kadar insana duyrulmaması , duyurunun sitede görünmeyecek bir yere konulması gerekçesiyle itirazı ve genel kurulun iptali için mahkemeye başvuruldu.

Tahir Gülebak yaptığı açıklamada, “Kent Konseyinde Delege skandalı Şanlıurfa Kent Konseyi genel kurul öncesi kendi içlerinde delegelerini rastgele eleyerek üyelerin tepkisini topluyor. Kent Konseyi yapılacak olan genel kurul öncesi 27 Mayıs 2019 tarihinde üyelik yenileme çağrısında bulunmuş, 15 Haziran 2019 tarihinde ise çağrı sona ererek bin 200 üyenin başvurusu alınmıştı. Fakat çağrının Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılmadığı gerekçesiyle başvurular iptal edilerek ileri bir tarihe ertelenmişti. Yeni duyuru ise basın aracılığıyla kamuoyu bilgilendirilmemiş, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkanı adına STK ve Muhtar İşleri Daire Başkanı Ali Ferhat Türkmen tarafından belediyenin internet sitesinde görülmeyecek bir yerde ilan edilmiştir. Haziran ayında yapılacak olan seçimlerde bin 200 olan delege sayısı 05 Ekim 2019 Cumartesi günü yapılacak olan genel kurulda öncesinde, 248’e düşürüldü” dedi. 
1 milyon kişi temsil edilemeyecek 
Gülebak, ''Kent Konseyi’nin daha önce üyesi olan aralarında Şanlıurfa Gazeteciler Derneği, Şanlıurfa Barosu, Şanlıurfa İnşaat Mühendisler Odası, Elektrik Mühendisler Odası, Makine Mühendisleri Odası, Ticaret Borsası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Tabipler Odası, bütün Meclis Üyeleri ve 3 Merkez ilçe dışında hiçbir ilçeden temsilci yer almıyor. Bu durum Kent Konseyinin çalışma yönergesiyle de çelişmektedir. Kent Konseyi kendi sitesindeki yönergede ise, “5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 76. Maddesinde belirtilen hedefler doğrultusunda, halkın yönetime katılımını ve denetimini sağlayacak mekanizmaları geliştiren ve kendi sorunlarına sahip çıkmasını özendiren, yönetişim eksenli katılımcı demokrasiyi esas alan ve sivil toplumu önceler” ifadesiyle de bağdaşmamaktadır. Yönergesinde halkın yönetimine katılmasından bahseden Kent Konseyi anlaşılamayan bir şekilde yaptığı yeni delege listesiyle 1 milyon kişinin temsil hakkını elinden alıyor. Şanlıurfa’nın daha iyi yönetilmesi adına ve farklı fikirlerin bir araya gelerek çoğulcu bir demokrasiye ulaşılabilinmesi için yapılan bu delege listesinden geri dönülmesi ve yeni bir çağrıyı basın açıklaması yaparak duyurulması gerekmektedir'' şeklinde konuştu. 
Genel kurulun iptali için mahkemeye başvuru yapıldı 
Kent Konseyinde yaşanan delege karmaşası sonrası duruma seyirci kalmayan bir vatandaş konuyu yargıya taşıdı. Kentin temsil hakkının söz konusu seçimlerde sağlanamayacağı düşüncesiyle yargıya yapılan başvurudan çıkacak iptal kararının ardından şeffaf bir ortamda yapılacak bir seçimle halkın temsil oranı artacaktır.