Şanlıurfa Barosundan İşkenceye Karşı Mücadele Amaçlı Basın Açıklaması

Şanlıurfa Barosu bugün yaptığı basın açıklamasında ‘26 Haziran İşkenceye Karşı Mücadele ve İşkence Görenlerle Dayanışma Günü’ münasebeti ile bir açıklamada bulundu. Baro açıklamasında İşkence suçu cezasız kalmamalıdır dedi

Şanlıurfa Barosundan İşkenceye Karşı Mücadele Amaçlı Basın Açıklaması
Şanlıurfa Barosundan İşkenceye Karşı Mücadele Amaçlı Basın Açıklaması

Şanlıurfa Barosu bugün yaptığı basın açıklamasında ‘26 Haziran İşkenceye Karşı Mücadele ve İşkence Görenlerle Dayanışma Günü’ münasebeti ile bir açıklamada bulundu. Baro açıklamasında İşkence suçu cezasız kalmamalıdır dedi

‘26 Haziran İşkenceye Karşı Mücadele ve İşkence Görenlerle Dayanışma Günü’nde basın açıklaması yapan Şanlıurfa Barosu, “İşkence suçu cezasız kalmasın” vurgusu yaptı. Şanlıurfa Barosu önünde yapılan basın açıklamasını Şanlıurfa Barosu Yönetim Kurulu Üyesi ve İnsan Hakları Komisyonu Koordinatörü Mevlüt Güneş yaptı. Güneş “Şanlıurfa Barosu olarak diyoruz ki; cezasızlığın suçun faillerinin sığınağı olmaması için işkence suçu cezasız kalmasın” diye konuştu. 

 

İşkence BM Tarafından 22 Yıl Önce İnsanlık Suçu Olarak Kabul Edilmiştir

Şanlıurfa Baro Başkanı Abdullah Öncel ve baroya üye avukatların da katıldığı basın açıklamasında Güneş şunları kaydetti: Bilindiği üzere Türkiye'nin de taraf olduğu "İşkenceye Karşı Sözleşme" olarak da bilinen "İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı ya da Onur Kırıcı Muamele ya da Cezaya Karşı  Sözleşme"   Birleşmiş   Milletler tarafından   10 Aralık  1984  yılında  kabul  edilmiştir. Sözleşme yeterli  sayıda   devlet     tarafından imzalanmasının ardından 26 haziran 1987 tarihinde yürürlüğe   girmiştir.   Sözleşmenin   yürürlüğe   girdiği tarihten 10 yıl sonra 1997 yılında ise BM Genel Kurulu tarafından sözleşmenin taşıdığı anlam ve önem itibariyle sözleşmenin yürürlüğe giriş günü olan 26 Haziran günü "İşkenceye Karşı Mücadele ve İşkence Görenlerle Dayanışma Günü" olarak ilan edilmiştir. Bu yıl BM Genel Kurulu tarafından tüm dünyada "İşkenceye Karşı Mücadele ve İşkence Görenlerle Dayanışma Günü" olarak ilan edilişinin 22. yılı...

 

Baroların Kuruluş Amacı Hukukun Üstünlüğü ve İnsan Haklarını Savunmadır

Bu nedenle işkencesiz bir dünya için tüm dünyada ilan edilen günün anlam ve önemine binaen ve Avukatlık Kanunu'nun 76'ncı maddesinde belirtilen baroların kuruluş amaçlarından biri olan "hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak" amacı ile yine avukatlık kanunun 95'inci maddesinin 1 'inci fıkrasının 21'inci bendinde baro yönetim kurulunun görevleri arasında sayılan hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak, korumak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak' görevinin gereği yerine getirmek için burada toplanmış bulunmaktayız. Hukukun ve yasaların düzenlediği baroların kuruluş amaç ve görevlerinin gereği olarak bizlere yüklenen sorumluluk çerçevesinde, insanlık onurunu ve bu yönüyle insan hak ve özgürlüklerini hiçe sayıp zedeleyen işkencenin; genelde dünyamızda ve ülkemizde, özelde ise coğrafyamızda yaşanmaması için kimden geldiğine ve kime yapıldığına bakılmaksızın bu suç ile mücadele edeceğimizi ve bu suçtan zarar görenlerle dayanışacağımızı daha önceki pratiklerimizden de anlaşılacağı üzere hiç kimsenin kuşkusunun olmamasını ifade etmek isteriz. Bu yüzden işkencenin ve işkencecilerin önüne geçmek ve işkence suçunun  işlenmesini caydırmak amaca suçun   yaptırımı   olan  ceza  müessesinin  gerekmektedir.   Cezasızlık,  işkence suçunu  etmekte olup suçun işlenmesine müsaade edilmesine sebebiyet vermektedir. Bu nedenlerle Şanlıurfa Barosu olarak diyoruz ki; cezasızlığın suçun faillerinin sığınağı olmaması için işkence suçu cezasız kalmasın!”