Haber-Hak-Sen, PTT Memurlarına 1 Maaş İkramiye ve Şartların İyileştirilmesini istedi

Dünyada Küresel salgın ilan edilen ve ülkemizde de hızla yayılarak can almaya devam eden Korona Virüs nedeni ile iş yükü kat kat artan PTT çalışanlarının bağlı olduğu Haber-Hak-Sen yazılı bir açıklama yayımlayarak son dönemde hem hayati risk taşıma hemde iş yükü altında adeta ezilen PTT çalışanları için çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve en az bir maaş ikramiye almaları istendi.

Haber-Hak-Sen, PTT Memurlarına 1 Maaş İkramiye ve Şartların İyileştirilmesini istedi
Haber-Hak-Sen, PTT Memurlarına 1 Maaş İkramiye ve Şartların İyileştirilmesini istedi

Dünyada Küresel salgın ilan edilen ve ülkemizde de hızla yayılarak can almaya devam eden Korona Virüs nedeni ile iş yükü kat kat artan PTT çalışanlarının bağlı olduğu Haber-Hak-Sen yazılı bir açıklama yayımlayarak son dönemde hem hayati risk taşıma hemde iş yükü altında adeta ezilen PTT çalışanları için çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve en az bir maaş ikramiye almaları istendi.

Haber Hak-Sen Genel Başkanı Yılmaz Kaya'nın Yayımladığı Yazılı Açıklaması

"Biz gücümüzü çalışandan alan, hiçbir ideolojik ve siyasal referansa
dayanmayan bir sendikayız. 
Biz kamu yaranını gözetir, sorunların diyalog ile çözülebileceğine 
İnanırız.


PTT kökleri çok geçmişe dayanan köklü kurumlarımızdandır. 
Bu köklü kurum devamlılığını sağlamak için bugün burada çalışanların
Sesi ve vicdanı olarak sesleniyoruz. Yöneticiler bu sese kulaklarını tıkamamalıdır.

Covid-19 virüs salgınında emek veren PTT çalışanlarının hakkının verilmesi gerekiyor. 

Bu zor günlerde en az 1 maaş ikramiyeyi hak ediyor.

PTT de şube konseptlerinin iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun bir şekilde iyileştirilmesi gerekiyor. Gişelerde çalışan personelin güvenliği ve sağlığı açısından, vatandaşla doğrudan temasın ortadan kaldırılması için cam paravanların yapılması artık bir zorunluluk olmuştur.

Çalışan sayısı az olan PTT şubelerindeki görevlilerin can güvenliği için mutlak suretle güvenlik elemanı tahsis edilmelidir. 

Posta dağıtım ve posta işleme merkezleri ile şubelerde görev yapan personelin çalışma ortamları insan sağılığı açısından riskler taşımaktadır. PTT yöneticileri ivedilikle bu işyeri ortamlarını iyileştirecek önlemleri almaları gerekmektedir. Eksiklerin tamamlanması halinde personelin moral ve motivasyonu olumlu yönde artacak ve hizmet sunumları daha nitelikli hale gelecektir.


Postacılar gerçekten çok yıpratıcı ve zor bir görev yürütmektedirler. Geçmişte görevlerini yaparken sahip oldukları yıpranma payı ne yazık ki ellerinden alınmış durumda. Diğer meslek gruplarında olan yıpranma payının artık Postacılara bir an önce geri verilmesini istiyoruz.

Statü farklılıklarından kaynaklı olumsuzlukların giderilmesi iş barışının sağlanması için 399 sayılı KHK'ya göre ücretleri daha düşük olan unvanlarda çalışan İdari Hizmet Sözleşmeli Personelin temel ücretlerinin 399 sayılı KHK'ya göre çalışanlarla eşit düzeye getirilmesi için 12 yıldır kurumda yapılmayan skala ayarlaması yeniden hayata geçirilmelidir.

50 kişinin altında çalışan PTT şubelerdeki personele yemek yardımı yapılmalıdır.

Dağıtıcıların kişisel görev donanımlarının  ( giysi, ayakkabı, yağmurluk vb. ) mevsim ve coğrafi bölgenin şartlarına göre yeniden belirlenmesi gerekmektedir

Cumartesi günleri zorunlu yapılan fazla mesai uygulamasının isteğe bağlı olarak yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

.
İdari Hizmet Sözleşmeli personel izinli ya da hasta olduğu günlerde fazla mesai ücreti kesilmektedir. Bu haksız uygulamaya son verilmelidir.

İHS’ li personelin çalışmasına ilişkin yönetmelikte iş güvencesini düzenleyen zayıflatıcı hükümlerin yerine iş güvencesini güçlendirecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.


PTT teşkilatında lisans mezunu olup Postacı pozisyonlarında 5 yıl kesintisiz olarak görev yapan ve idareye girdiği tarihte sınav şartı olmaksızın kendi isteği ile memur kadrosuna geçilebilirken şimdi bu hak elimizden alınmış bulunmaktadır. Bu hak kaybının ivedilikle telafisini talep ediyoruz.

 Son zamanlarda işyerlerimizde taşeron ve kadrolu olarak görev yapan postacılar işyerinde ve dağıtım bölgelerinde ayrıştırılmaktadırlar. Bu durum çalışma barışını bozduğu gibi, kişilerin moral ve motivasyonu üzerinde de yıkıcı sonuçlar doğurmaktadır. Bu uygulamaya bir an önce son verilmelidir.

Kazanımlarımız;

- 3,5 milyon memur için ek ödemelerin emekli maaşa yansıtılması için dava açtık.

-PTT çalışanlarının 1 yıllık ücretsiz izin hakları kaldırılmıştı, bu hakkımızı geri aldık.

- Basdagiticilarin yönetici kadrosunda değillerdi, devlet personel başkanlığında bu kararı çıkartarak basdagiticilarimizi yönetici kadrosunda olmasını sağladık.

- Ankarada postacıların pasolari kaldırıldı, bu gaspı yine devlet personel başkanlığında aldığımız kararla geri aldık.

- 399 lılar için dilekçe kampanyası başlattık.

- İHS liler için 99 ve 101 madde kaldırılsın diye birçok platformda dile getirerek kamuoyu baskısı yaptık.

- Yıpranma payı için ulusal ve yerel basında sürekli bu konuyu dile getirdik.

- Dağıtım merkezleri,Şube ve giselerde İş Sağlığı ve Güvenliği standlarının uygulanmasını  bütün basın açıklamalarında kamuoyuna duyurduk.

Arkadaşlar 2008 den beri sendikal mücadeleyi siyasete bulaşmadan yürüdük.

MEMURUN ARKA BAHÇESİ 

Haber Hak-Sen Genel Başkanı Yılmaz KAYA 

Haber Hak-Sen 
Basın Yayın ve İletişim Çalışanları Hak Sendikası"