Biyografi

bg
Hârise Bin Süraka

Hârise Bin Süraka

bg
Hârise Bin Nu’man Bin Nâfi

Hârise Bin Nu’man Bin Nâfi

İslâm tarihinde dört tane, el-Hâris bin Nu’man adında sahabe vardır. Bizim burada...

bg
Hâris Bin Ûmeyr El-ezdi

Hâris Bin Ûmeyr El-ezdi

Hâris bin Ûmeyr el-Ezdi (r.a), kökeni Ezdi kabilesine mensubtur. Resûlullâh (s.a.v),...

bg
Hâris Ibn-i Ziyad Es-saidi

Hâris Ibn-i Ziyad Es-saidi

İslâm tarihinde iki tane Hâris bin Ziyad adında Sahâbe kişi vardır. Bunlardan birisi;...

bg
Hâris Bin Sâmme

Hâris Bin Sâmme

Hâris bin Sâmme (r.a) Medine doğumludur. Ancak onun hangi tarih-te doğduğu belli...

bg
Hâris Bin Nevfel

Hâris Bin Nevfel

Hâris bin Nevfel (r.a), Mekke’de doğdu. Ancak hangi tarihde doğdu-ğu belli değildir....

bg
Hâris Bin Kays Bin Halde

Hâris Bin Kays Bin Halde

İslâm tarihinde meşhur beş tane Hâris bin Kays adında sahabi vardır. Bizim burada...

bg
Hâris Bin Hişam Bin Mûğire

Hâris Bin Hişam Bin Mûğire

Hâris bin Hişam (r.a), Kureyş eşrafından, Mekke’nin ve Kureyş’in, en zengin, en...

bg
Hâris Bin Hâzeme

Hâris Bin Hâzeme

Hâris bin Hâzeme (r.a), takriben Miladi 564 yılında Medine’de doğ-muş olub, Hicri...

bg
Hâris Bin Hâlid Bin Sahr

Hâris Bin Hâlid Bin Sahr

El-Hâris bin Hâlid bin Sahr (r.a), Mekke’de doğmuştur. Ancak hangi tarihde doğduğu...

bg
Hâris Bin Hassan

Hâris Bin Hassan

İsminin Hüreys, veya Hâris bin Hassan veya el-Hâris bin Yezid bin Kelede el-Bekri...

bg
Hâris Bin Evs Bin Nu’man

Hâris Bin Evs Bin Nu’man

İslâm tarihinde tam yedi tane Hâris bin Evs, isminde Sahabe vardır. bizim anlatacağımız,...

bg
Hâris Bin Evs Bin Muâz

Hâris Bin Evs Bin Muâz

İslâm tarihinde tam yedi tane Hâris bin Evs, isminde Sahabe vardır. Bizim burada...

bg
Hâris Bin Ebi Dırâr

Hâris Bin Ebi Dırâr

İslâm tarihinde iki tane Hâris bin Dırâr veya Ebû Dırâr adında sahabi vardır. Bunlar...

bg
Hâris Bin Ebi Hâle

Hâris Bin Ebi Hâle

Hâris bin Ebû Hâle, Resûlullâh (s.a.v)’in terbiye ve idaresinde büyümüş olan üvey...

bg
Hâris Bin Dırârü’l-hûzâ’i

Hâris Bin Dırârü’l-hûzâ’i

Hâris bin Dırârü’l-Hûzâi, Beni Huzâ’lardan’dır. Beni Mustalıklar, Huzalılardan bir...

bg
Hâris Bin Âvf Bin Ebi Hârise

Hâris Bin Âvf Bin Ebi Hârise

El-Hâris bin Avf bin Ebû Hârise el-Müzeni, Câhiliye devrinin iyi savaşçılarındandır....

bg
Hâris Bin Abdüluzza

Hâris Bin Abdüluzza

Hevâzin kabilesinin Beni Sa’d bin Bekr kolundan olub künyesinin Ebû Kebşe olduğu...

bg
Hârice Bin Zeyd

Hârice Bin Zeyd

İslâm tarihinde, iki tane meşhur Hârice bin Zeyd, adında sahabi var-dır, bunların...

bg
Hârice Bin Huzâfe

Hârice Bin Huzâfe

Hârice bin Huzâfe (r.a), Kureyş kabilesinin Beni Adi koluna mensub olduğu için,...

bg
Hânsa Bint-i Hıdâm El-ensâriye

Hânsa Bint-i Hıdâm El-ensâriye

Hânsa bint-i Hıdâm el-Ensâriye (r.a), sahâbiye kadınlarından biridir. Bu Ensâriye...

bg
Hânsa Bint-i Amr

Hânsa Bint-i Amr

Ümmü Amr, Tümâdır bint-i Amr bin el-Hâris bin eş-Şerid bin Rebâh Arabların en meşhur...

bg
Hâlime Bint-i Ebi Züeyb

Hâlime Bint-i Ebi Züeyb

Hz.Hâlime bint-i Ebû Züeyb (r.a), Badiye’de Sa’d Oğulları yurdunda Züveybat Köyünde...

bg
Hâlide Bint-i Ebî Leheb

Hâlide Bint-i Ebî Leheb

Resûlullâh (s.a.v)’ın amcası ve azılı düşmanı Ebû Leheb’ın kızıdır. Mekke’de doğdu,...

bg
Hâlid Bin Velid

Hâlid Bin Velid

Hâlid bin Velid, bin Muğire, bin Abdullah, bin Amr, bin Mahzum, el-Kureyşîy, el-Mahzumî’dir....

bg
Hâlid Bin Saîd Bin El-âs

Hâlid Bin Saîd Bin El-âs

Hâlid bin Said bin el-Âs (r.a), Mekke’de doğmuştur. Ancak hangi tarihte doğduğuna...

bg
Hâlid Bin Kays Bin Mâlik

Hâlid Bin Kays Bin Mâlik

İslâm tarihinde üç tane meşhur Hâlid bin Kays adında sahabi vardır. Bunlar; 1-Hâlid...

bg
Hâlid Bin Hizâm

Hâlid Bin Hizâm

Hâlid bin Hizâm (r.a), Mekke’de doğdu ancak doğum tarihi kesin belli değildir. Hz.Hadice’nin...

bg
Hâlid Bin Bükeyr

Hâlid Bin Bükeyr

Hâlid bin Bükeyr (r.a), Mekke’de takriben Miladi 589. yılda doğdu. Câhiliye döneminde...

bg
Hâlid Bin Amr Bin Âdiy

Hâlid Bin Amr Bin Âdiy

İslâm tarihinde iki tane Hâlid bin Amr adında meşhur sahâbe vardır. Bunlar; 1-Hâlid...

bg
Hâllad Bin Süveyd

Hâllad Bin Süveyd

Hâllad bin Süveyd (r.a), Medine doğumlu olup doğum tarihi kesin belli değildir....

bg
Hakim Bin Hizâm

Hakim Bin Hizâm

Hâkim bin Hizâm, Kureyş’in en asil, ve zengin ailelerinden olan Hz.Hadice’nin kardeşinin...

bg
Hâkem Bin Ûmeyr

Hâkem Bin Ûmeyr

Hâkem bin Ûmeyr (r.a)’ın nerede ve hangi tarihte doğduğu ve nerede nasıl vefat ettiğine...

bg
Hâkem Bin Keysân

Hâkem Bin Keysân

Hâkem bin Keysân (r.a), Ebû Cehl’in babası Hişâm bin Muğire el-Mahzûmi’nin kölesidir....

bg
Hâkem Bin Amr

Hâkem Bin Amr

Hâkem bin Amr el-Ğifari (r.a) Resûlullâh (s.a.v)’ın güzide ashabın-dandır Hangi...

bg
Hucr Bin Yezid

Hucr Bin Yezid

Hucr bin Yezid, Güney Arabistan’da bulunan Kinde kabilesinin önemli şahsiyetlerinden...

bg
Hucr Bin Adiy

Hucr Bin Adiy

Hucr bin Adiy (r.a), sahabenin önemli simalarındandır. Hangi tarihte doğduğu ve...

bg
Hazn Bin Ebi Vehb El-Mahzûmi

Hazn Bin Ebi Vehb El-Mahzûmi

Hazn bin Ebi Vehb el-Mahzûmi (r.a) sahâbidir. Kendisi gibi sahâbi olan Müseyyeb...

bg
Haşrem Bin Hubâb Bin Münzir

Haşrem Bin Hubâb Bin Münzir

Haşrem bin Hubâb, bin Münzir (r.a), Medine doğumlu Ensar'dandır. Ancak doğum tarihi...

bg
Haşim Bin Utbe

Haşim Bin Utbe

Haşim bin Utbe (r.a) Mekke şehrinde doğdu. Hangi tarihte doğduğu ise bilinmemektedir....

UrfaNews Haber Sitesini kolay kullanabilmeniz için tanımlama bilgileri kullanılmaktadır.Bu siteye giriş yaparak tanımlama bilgileri kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.  Kullanım şartları