Biyografi

Hamza Bin Abdûlmuttalib/Peygamberin Amcası Hz Hamza

Hz.Hamza bin Abdülmuttalib (r.a), Resûlullâh (s.a.v)’ın amcası olub takriben, Miladi 567 yılın da, Nübüvvetten 43 yıl kadar önce Mekke’de...

Hamne Bint-i Cahş

Hamne bint-i Cahş (r.a), Takriben Miladi 594. yılda Nübüvvetten 16 yıl kadar önce Mekke-i Mükerreme’de doğdu. Babası: Cahş bin Riyâb...

Hafsa Bint-i Ömer Ibn-i Hattab

Hz.Hafsa (r.a), Hz.Ömer’in kızıdır. Resûlullâh (s.a.v) Peygamberlik ile vazifelendirilmeden evvel takriben Miladi 604. yılda Mekke’de...

Hadice Bint-i Huveylid/Peygamberin İlk Eşi

Hz. Muhammed (A.S)'ın ilk hanımı. Hadice bint-i Huveylid (r.a) validemiz, takriben Nübüvvetten 55 yıl kadar önce, Miladi 555 yılında...

Hadic Bin Selâme

Hadic bin Selâme (r.a) İkinci Akabe biatı’nda hazır bulunmuş olan Ensâr’dan dır. Uhud Savaşı’ndan sonraki savaşlara katılmıştır. Hayatı...

Hadrami Bin Âmir

Hadrami bin Amir (r.a), Beni Esed kabilesinin Zinyeoğulları koluna mensubdur. Hicretin dokuzuncu Miladi 630 yılında Esed oğulları...

Haccâc Bin Ilâtü’s-sülemi

Süleym oğulları kabilesinden Haccâc bin İlât (r.a), Mekke doğumlu olup doğum tarihi ise bilinmemektedir. Ebû Kilâb, Ebû Muhammed,...

Habibe Bint-i Ubeydullah Bin Cahş

Habibe bint-i Ubeydullah bin Cahş’ın babası; Resûlullâh (s.a.v)’in halası Ümeyme bint-i Abdülmuttalib’ın oğlu, Resûlullâh’ın hanımlarından,...

Habib Bin Zeyd Bin Âsım

Habib bin Zeyd (r.a), Medine doğumludur. Ancak, hangi tarihte doğduğu kesin olarak bilinmemektedir. Babası, Zeyd bin Asım el-Ensâri...

Habibe Bint-i Ubeydullah Bin Cahş

Habibe bint-i Ubeydullah bin Cahş’ın babası; Resûlullâh (s.a.v)’in halası Ümeyme bint-i Abdülmuttalib’ın oğlu, Resûlullâh’ın hanımlarından,...

Haccâc Bin Ilâtü’s-sülemi

Süleym oğulları kabilesinden Haccâc bin İlât (r.a), Mekke doğumlu olup doğum tarihi ise bilinmemektedir. Ebû Kilâb, Ebû Muhammed,...

Hadrami Bin Âmir

Hadrami bin Amir (r.a), Beni Esed kabilesinin Zinyeoğulları koluna mensubdur. Hicretin dokuzuncu Miladi 630 yılında Esed oğulları...

Hadic bin Selâme

Hadic bin Selâme (r.a) İkinci Akabe biatı’nda hazır bulunmuş olan Ensâr’dan dır. Uhud Savaşı’ndan sonraki savaşlara katılmıştır. Hayatı...

Hadice bint-i Huveylid

Hadice bint-i Huveylid (r.a) validemiz, takriben Nübüvvetten 55 yıl kadar önce, Miladi 555 yılında Mekke’de dünyaya gelmiştir. Kabile...

Hafsa Bint-i Ömer Ibn-i Hattab

Hz.Hafsa (r.a), Hz.Ömer’in kızıdır. Resûlullâh (s.a.v) Peygamberlik ile vazifelendirilmeden evvel takriben Miladi 604. yılda Mekke’de...

Hale Bint-i Huveylid

Hz.Hadice (r.a) validemizin kız kardeşi Hale bint-i Huveylid (r.a) validemiz, Mekke’de dünyaya gelmiştir. Ancak hangi tarihte doğduğu...

Hamne bint-i Cahş

Hamne bint-i Cahş (r.a), Takriben Miladi 594. yılda Nübüvvetten 16 yıl kadar önce Mekke-i Mükerreme’de doğdu. Babası: Cahş bin Riyâb...

Hamza Bin Abdûlmuttalib

Hz.Hamza bin Abdülmuttalib (r.a), Resûlullâh (s.a.v)’ın amcası olub takriben, Miladi 567 yılın da, Nübüvvetten 43 yıl kadar önce Mekke’de...

Hamza Bin Amr El-eslemi

Hamza bin Amr, el-Eslemi (r.a)’ın doğumu ve vefatı hakkında yeterli bir bilgi yoktur. Ancak Tebük Seferin de ki Resûlullâh’ın mucizelerini...

Hamza Bin Ebû Üseyd

Hamza bin Ebû Üseyd (r.a) Medine doğumludur. Ancak hangi tarih-te doğduğu bilinmiyor. Babası, Ensâr’dan meşhur Ebû Üseyd es-Saidi’dir....

Hanzele Bin Ebû Amir

Hanzele bin Ebû Amir (r.a), Medine’de dünyaya gelmiştir. Ancak, hangi tarih’de doğduğu belli değildir. Ensâr’ın Evs Kabilesi’nin en...

Hanzele Bin Hizyem Bin Hanif

Hanzele bin Hizyem bin Hanife (r.a)’ın nerede hangi tarihte doğdu-ğuna ve vefat ettiğine dair, hanımları âile bireyleri hakkında fazla...

Hanzele Bin Rebi’ El-kâtib

Hanzele bin Rebi’ (r.a)’in doğum tarihi, ve hangi tarihte islâmı kabul edişi tam belli değildir. Kendisi Temim kabilesinin Üseyd oğulları...

Harmele bin Zeyd el-Ensâri

Harmele bin Zeyd el-Ensâri (r.a), Medine doğumlu olduğunu tahmin etmekteyiz, Bunu da isminin sonunda lakabının el-Ensâri olmasından...

Harmeletü Bint-i Abdü’l-esved

Harmeletü veya Hüreymile Hatun, Mekke’de ilk Müslüman olanlar-dandır. Allâh yolunda, ikinci Habeşistan ülkesine yapılan hicrette kocası...

Habib bin Mesleme

Habib bin Mesleme (r.a), Miladi 610 veya 620 yıllarında Mekke’de doğdu. Kureyş kabilesinin Fihr koluna mensubdur. Anadoluya yaptığı...

Habib Bin Amr

İslâm tarihinde beş tane meşhur Habib bin Amr isminde sahabe vardır. Bunlar; 1-Habib bin Amr es-Sekafi 2-Habib bin Amr, bin Mihsan...

Habbâb Mevla Utbe Bin Ğazvan

İslâm tarihinde dokuz tane Habbâb adında meşhur sahabe vardır. Bunlar:1-Habbâb Mevla Fâtıma bint-i Utbe bin Rebia 2-Habbâb el-Huzâi...

Habbâb Bin Eret

İslâm tarihinde dokuz tane Habbâb adında meşhur sahabe vardır. Bunların isimleri:1-Habbâb, Mevla Fâtıma bint-i Utbe, bin Rebia 2-Habbâb...

Ğûneym bin Kays el-Mazini

Ğûneym bin Kays el-Mazini (r.a) hakkında yaptığımız araştırmalarda onu nerede ve ne zaman doğduğu, ve hangi tarihte vefat ettiği,...

Ğaylân Bin Seleme Es-sekafi

Ğaylân bin Seleme, Sakıf kabilesinin ileri gelenlerindendir Tâif’te yerleşmişti. Tâif Muhasarası sırasında Müslüman oldu. kendisiyle...

Garefe Bin Hâris El-kindi

Ğarafe bin Hâris el-kindi hakkında siyer kitablarımızda fazla bilgi verilmemektedir. Doğduğu tarih, ve ölüm tarihi, âile bireyleri...

Galib Bin Abdullah El-leysi

Ğalib bin Abdullah el-leysi, Sahabenin yiğitlerindendi hangi tarihte ve nerede doğduğu ve öldüğü kesin olarak bilinmeyen ve hangi...

Güfeyle Bint-i Ûbeyd

Ğüfeyle bint-i Ubeyd hanımefendi için, isminin Ğüfeyra, Ğafiler, Ûkeyla, gibi isimlerde söylenir. Annesinin ismi için, Hacce bint-i...

Firas bin Nadr

Firas bin Nadr (r.a), Mekke’de doğmuştur. Ancak kaç tarihinde doğ-duğu kesin olarak bilinmemektedir. Babasının ismi, Nadr bin Hâris...

Fükeyhe bint-i Yesar

Fükeyhe bint-i Yesar (r.a) Mekke de ilk sıralarda Müslüman olmuş Allâh yolunda Habeş ülkesine yapılan hicrete kocası Hattab bin Haris...

Fâtıma Bint-i Ûtbe Bin Rebiâ

Fâtıma bint-i Ûtbe, Abdüşşems oğullarından Aşırı bir İslâm düşmanı olan ve Bedir Savaşı’nda Hz.Hamza tarafından müşrik olarak katledilen...

Fâtıma Bint-i Resûlullâh

Fâtıma bint-i Resûlullâh (r.a)’nın hayatı hakkında, müstakil olarak, gerek, Sünni, ve gerekse, Şii’ler tarafından pek çok eserler...

Fâtıma Bint-i Kays Bin Hâlid

Fâtıma bint-i Kays (r.a), Mekke’de dünyaya gelmiştir. Ancak, Onun doğum ve vefat tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Fâtıma bint-i...

Fâtıma bint-i Hattab

Fâtıma bint-i Hattab (r.a), amcası Amr bin Nüfeyl’ın torunu, Cennetle müjdelenen Saîd bin Zeyd (r.a)’in muhterem hanımlarıdır. Aynı...

UrfaNews Haber Sitesini kolay kullanabilmeniz için tanımlama bilgileri kullanılmaktadır.Bu siteye giriş yaparak tanımlama bilgileri kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.  Kullanım şartları