AKP ve MHP Düğmeye Bastı Barolarla İlgili Kanun Teklifi TBMM'de

Son dönemlerin en tartışmalı kurumlarından biri olan avukatların bağlı olduğu Barolar olarak göze çarpıyor. Yapısı ve iç işleyişinden dolayı hükümetin pek müdahil olamadığı baroların yapısında değişikliğe gidilerek bir şekilde hükümetin müdahalesine açık hale getirilmeye çalışılıyor

AKP ve MHP Düğmeye Bastı Barolarla İlgili Kanun Teklifi TBMM'de
AKP ve MHP Düğmeye Bastı Barolarla İlgili Kanun Teklifi TBMM'de

Son dönemlerin en tartışmalı kurumlarından biri olan avukatların bağlı olduğu Barolar olarak göze çarpıyor. Yapısı ve iç işleyişinden dolayı hükümetin pek müdahil olamadığı baroların yapısında değişikliğe gidilerek bir şekilde hükümetin müdahalesine açık hale getirilmeye çalışılıyor

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan Meclis’te baroların yönetim yapısında ve seçim sisteminde önemli değişiklikler içeren kanun teklifinin ayrıntılarını açıkladı.

Özkan’ın konuşmasından satır başları:

* Yasa teklifini Meclis Başkanlığı’na sunduk. Bu düzenlemeyi neden getirdik? Herkesin kafasında bu soru var.

* Baroların günümüz koşullarında ihtiyaçları karşılayamadığını tespit ettik.

* Son 20 yılda hızla artan avukat sayısı ve bunların İstanbul, Ankara, İzmir’de yoğunlaşması baro ile meslek üyeleri arasında rabıtanın kopmasına neden oldu.

* Barolar başta olmak üzere hukuk dernekleri, akademik çalışma yapan akademisyenler, teşkilatlı ya da teşkilatsız bütün avukatların görüşlerini aldık.

* Hukukçu milletvekillerimizle bir araya geldik. Cumhur İttifakı olarak 28 maddeden oluşan teklifimizi Meclis Başkanlığı’na sevk ettik.

Yeni Baro Kurulması İçin 2 Bin Avukat İmzası Gerekecek

* Avukat sayısı beş binden fazla olan illerde asgari iki bin avukatın imzasıyla yeni bir baro kurulabilecektir.

* Bu şartlara göre bugün itibarıyla barolara kayıtlı avukat sayısı dikkate alındığında birden fazla baro, sadece Ankara, İstanbul ve İzmir‘de kurulabilecek.


* Dört kişilik Kurucular Kurulu, iki bin avukatın imzasını alarak kuruluş işlemlerini altı ayda tamamlayacak. Türkiye Barolar Birliği, kuruluş işlemlerini yerine getirmek üzere Kurucular Kurulu’nu görevlendirecek.

* Her baro, TBB Genel Kurulunda, baro başkanı ile sabit üç delege ve ilaveten her 5 bin avukat için ilave bir delegeyle temsil edilecektir.

* Seçimler sonu çift rakama tekabül eden yıllarda yapılacaktır. Birlik Genel Kurulu'nun olağanüstü toplantısı; on yerine yirmi beş baronun yönetim kurulunun yazılı talebiyle gerçekleştirilecektir.

* Olağanüstü genel kurul toplantısı, Kanunda Birlik Genel Kurulu'nun görevleri arasında sayılan hususlarla sınırlı olarak yapılacak ve seçimli olamayacaktır.

* Baro ve Birlik başkanlıklarının herhangi bir sebeple boşalması halinde baro yönetim kurulu kendi üyeleri arasından yeni baro başkanını seçecek ve seçilen başkan, kalan süreyi tamamlayacaktır

* Bir ilde birden fazla baronun kurulmasına imkân tanınmakla birlikte adli yardım ve zorunlu müdafilik hizmetleri avukatlar arasında eşitlik ilkesi ile adil bir denge gözetilerek yerine getirilecektir.

* Görevlendirmelere ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenecektir. Birden fazla baro kurulan illerde, özel kanunlardan kaynaklanan kurul ve komisyonlara avukat görevlendirilmesi, baroların eşit ve dönüşümlü temsili esas alınarak adil bir şekilde yapılacaktır.

Avukatların kıyafetleri nedeniyle geçmiş dönemde ayrımcılığa uğradıklarını hatırlatan Özkan, bu durumun da ortadan kaldırılması için düzenleme teklifinin de bulunduğunu söyledi.


Özkan, “Avukatların kıyafetleri nedeniyle herhangi bir ayrımcılığa tabi tutulmaması için düzenleme getirilmektedir. Bu çerçevede avukatların inanç ve yaşam tarzı tercihleri nedeniyle mesleki engelleri ortadan kaldırılmaktadır” şeklinde konuştu.