Urfa'ya Şanlı Ünvanının Verilmesinin 36. Yılı

Şanlıurfa Kurtuluş savaşı döneminde başta İngilizler ardından onlardan devirle kenti kontrolü altında tutan Fransızlar ile giriştiği mücadele ve teslim olmayışı ile birlikte halk hareketi şeklindeki direnişi sonucu Fransızları kentten kovmaları sonucu 20 Haziran 1984 yılında TBMM kararı ile isminin önüne Şanlı Unvanı konulması kararlaştırıldı

Urfa'ya Şanlı Ünvanının Verilmesinin 36. Yılı
Urfa'ya Şanlı Ünvanının Verilmesinin 36. Yılı

Şanlıurfa Kurtuluş savaşı döneminde başta İngilizler ardından onlardan devirle kenti kontrolü altında tutan Fransızlar ile giriştiği mücadele ve teslim olmayışı ile birlikte halk hareketi şeklindeki direnişi sonucu Fransızları kentten kovmaları sonucu 20 Haziran 1984 yılında TBMM kararı ile isminin önüne Şanlı Unvanı konulması kararlaştırıldı

Urfa’ya Şanlı Ünvanının Verilmesi

Birinci Dün­ya Savaşı’nda Osmanlı İmparatorluğu’ nun yenilgiye uğramasından sonra İn­giliz kuvvetleri 7 Mart 1919’da Urfa'yı işgal ettiler, yaklaşık 7 ay sonra İngilizler ile Fransızlar anlaşarak 30 Ekim 1919’da İngilizler, şehrin kontrolünü Fran­sızlara bıraktılar. Bunun üzerine yerel halk ve aşiret önderleri milis hareketleri ile 9 Şubat 1920’de kent halkı Fransızlarla mücadeleye giriştiler ve yaklaşık 2 aylık çetin geçen çatışma ve mücadelenin sonunda 10 Nisan 1920’de Fransızlar Şanlı­urfa’yı boşaltmak zorunda bırakıldı.

Önce Suriye'ye Verildi

21 Ekim 1921’de yapılan Ankara Anlaş­ması ile de, 10 Ağustos 1920’de imza­lanan Sevr Antlaşması ile Fransız mandası altındaki Suriye’ye bırakılan kentin Türkiye’ye verilmesi kabul edil­di. Cumhuriyetin ilanından sonra il ko­numuna getirilen Şanlıurfa, 1984’e ka­dar Urfa adını taşırken, Kurtuluş Sava­şı sırasında gösterdiği kahramanlık ne­deniyle TBMM tarafından çıkarılan bir yasayla Şanlı sıfatıyla onurlandırıl­dı, adı Şanlıurfa’ya çevrildi.