Urfa'nın LGS Sınav Sonuçlarına Göre Eğitimde Ne Kadar Geri Kaldığı Ortaya çıktı

Bugün açıklanan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarına göre ‘2019 Yılı Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Raporu’da açıklandı. Raporda sınava giren öğrencilerin başarı ortalamaları ve bağlı oldukları ilin başarı ortalamaları ele alındı. Şanlıurfa'nın bu rapora göre eğitim hali içler acısı.

Urfa'nın LGS Sınav Sonuçlarına Göre Eğitimde Ne Kadar Geri Kaldığı Ortaya çıktı
Urfa'nın LGS Sınav Sonuçlarına Göre Eğitimde Ne Kadar Geri Kaldığı Ortaya çıktı

Bugün açıklanan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarına göre ‘2019 Yılı Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Raporu’da açıklandı. Raporda sınava giren öğrencilerin başarı ortalamaları ve bağlı oldukları ilin başarı ortalamaları ele alındı. Şanlıurfa'nın bu rapora göre eğitim hali içler acısı.

Şanlıurfa’nın kanayan yarası olan eğitim sorunu, açıklanan Ortaöğretim Kurumları Sınavıyla bir kez daha ortaya çıktı.

Öğretmen açığı, yetersiz derslikler, mevsimlik tarım işçisi çocukların eğitime devam edememesi ve bunu paralel olarak hızlı nüfus artışından kaynaklanan sorunların tetiklediği eğitim sorunu Şanlıurfa’nın eğitim başarısını ister istemez sekteye uğratıyor.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da kentin eğitim sıralamasındaki yeri yükseliş için ivme kazanmazken, bu sıralama ‘2019 Yılı Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Raporu’na da yansıdı. Şanlıurfa, illerin başarı sıralamasında oldukça düşük bir profil çizerken,  bu tablo kentin bir kez daha başarı sıralamasında son sıralarda yer almasına neden oldu.

 

OKİMS raporu Açıklandı

1 Haziran'da yapılan, "2019 Yılı Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Raporu" yayımlandı. İllere Göre Sınava Katılan Öğrenci Sayısı ve Alt Test Ham Puan Ortalamalarının da açıklandığı rapora göre Şanlıurfa’dan 27 bin 428 öğrenci bu sınava katıldı. 90 sorunun sorulduğu ve çoktan seçmeli sınava ilişkin hazırlanan raporda illere göre alt test ham puan ortalamaları da açıklandı. Raporda Şanlıurfa’nın öğrenci sayısı ve alt test ham puan ortalamaları şöyle oldu:

Şanlıurfa’dan sınava katılan öğrenci sayısı: 27 bin 428

Türkçe (20 Soru) 6,04

 Matematik (20 Soru) 1,34

Fen Bilimleri (20 Soru) 4,83

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (10 Soru) 4,29             

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (10 Soru) 4,83

Yabancı Dil (10 Soru) 2,10

 

En Düşük İl Şırnak oldu 

Öğrenci Sayısı 9.866

Türkçe (20 Soru) 4,59

 Matematik (20 Soru) 0,78

Fen Bilimleri (20 Soru) 3,76

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (10 Soru) 3,51        

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (10 Soru) 3,94

Yabancı Dil (10 Soru) 1,52

En Yüksek İl İstanbul oldu 

Öğrenci Sayısı 186.417

Türkçe (20 Soru) 10,14

 Matematik (20 Soru) 2,88

Fen Bilimleri (20 Soru) 3,76

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (10 Soru) 7,48     

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (10 Soru) 6,13

Yabancı Dil (10 Soru) 3,94

 

Hesaplama Nasıl Yapılır?

2019 Merkezi Sınavına 1.074.013 öğrenci başvurmuş, sınava başvuran öğrencilerden 1.029.555 (%95,86) sınava katılmıştır. 2018-2019 eğitim öğretim yılında MEB’e
bağlı eğitim kurumlarında 8. sınıfı başarıyla tamamlayan 1.210.112 öğrenci bulunmaktadır.

Bu öğrencilerden %85,08’i sınava katılmıştır.

arasında öğrencilerin doğru cevap sayısı ortalamasının en yüksek olduğu alt test Türkçe (11,75), en düşük olduğu alt test ise Matematiktir (5,09). On soru bulunan
alt testler arasında öğrencilerin doğru cevap sayısı ortalamasının en yüksek olduğu alt test T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (6,88), en düşük olduğu alt test ise
Yabancı Dildir (4,65).

2018 Merkezi Sınavda elde edilen doğru cevap sayısı ortalamaları ile karşılaştırıldığında Matematik ve Fen Bilimleri alt testlerinde 2019 yılında artış görülmüştür.

2018 Merkezi Sınavda oldukça yüksek doğru cevap sayısı ortalamalarının görüldüğü T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (7,40) ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (8,40) alt testlerinde ise 2019 yılında düşüş olduğu alt test ayırt ediciliklerinin artışına destek olduğu görülmüştür.

Sınava katılan öğrencilerin merkezi sınav puanı ortalaması 298,87, standart sapması 78,73 olarak hesaplanmıştır.