Şanlıurfa'daki Toplu Taşıma Araçlarındaki Yolcu Kısıtlaması Kaldırıldı

Korona Virüs Salgını nedeni ile yaklaşık 2 aydan bu yana şehir içi ve şehirler arası yolcu otobüsleri ve minibüslerde koltuk sayısının yarısı kadar yolcu alınabiliyordu bugün İçişleri Bakanlığının gönderdiği bir genelge ile söz konusu kısıtlamanın bir miktar kaldırıldığı belirtildi.

Şanlıurfa'daki Toplu Taşıma Araçlarındaki Yolcu Kısıtlaması Kaldırıldı
Şanlıurfa'daki Toplu Taşıma Araçlarındaki Yolcu Kısıtlaması Kaldırıldı

Korona Virüs Salgını nedeni ile yaklaşık 2 aydan bu yana şehir içi ve şehirler arası yolcu otobüsleri ve minibüslerde koltuk sayısının yarısı kadar yolcu alınabiliyordu bugün İçişleri Bakanlığının gönderdiği bir genelge ile söz konusu kısıtlamanın bir miktar kaldırıldığı belirtildi. 

10 Mart 2020 tarihinde ilk korona virüs vakasının ülkemizde görülmesi ile birlikte süretle ünlemler alınmış bu ünlemler çerçevesinde şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs minibüs ile öğrenci ve personel taşımacılığı yapan minibüslerin yanı sıra taksi gibi ortak kullanım araçlarının tamamında ruhsatta belirtilen koltuk sayısının yarısı kadar yolcu sosyal mesafenin korunması için alınabiliyordu.  1 Haziran 2020 tarihi itibari ile başlyan normalleşme sürecinde söz konusu şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüs ve minibüslerin kısıtlaması kısmen kaldırılarak koltuk tam sayısı kadar yolcu alınabilecek ancak ayakta yolcu kabul edilmeyecek.

İçişleri Bakanlığının Toplu Taşımayla İlgili Genelgesi

"a) İlgi (a) Genelgemiz ile tüm şehir içi çalışan toplu taşıma araçlarında ve personel servislerinde araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50’si oranında yolcu kabul edileceği yönündeki talimatımızın yürürlükten kaldırılması,

b) Şehiriçi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığında uygulamanın Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan ekte gönderilen rehberler doğrultusunda gerçekleştirilmesi,

c) Ek­1'deki Kent İçi Ulaşım Araçları (Minibüsler, Dolmuşlar, Halk Otobüsleri, Belediye Otobüsleri ve Diğerleri) ile İlgili Alınması Gereken Önlemlerin “14.2­Yolcular İçin Alınması Gereken Önlemler” başlıklı kısmının 4 üncü fıkrasının "Araçlara koltuk sayısı kadar müşteri alınabilir, ayakta yolcu alınmamalıdır. Karşılıklı dörtlü koltukların iki koltuğu kullanılmalı, yüz yüze gelinmeyecek şekilde çapraz olarak oturulmalıdır. Farklı özelliği veya niteliği olan diğer araçlarda oturma kuralları ve sosyal mesafeye göre düzenleme yapılmalıdır.” hükmünün uygulanması kapsamında madde metnindeki “Farklı özelliği veya niteliği olan diğer araçlarda oturma kuralları ve sosyal mesafeye göre düzenleme yapılmalıdır.” istisnasına ilişkin uygulamanın ise il/ilçelerdeki toplu taşıma hatlarının niteliği (metro, metrobüs, tramvay vb.), toplu taşıma için kullanılan araçlarının niteliği (ayakta ve oturarak yolcu taşıma kapasiteleri), ayakta yolcu taşımaya uygun araçların toplam taşımadaki oranı ve benzeri hususlar göz önünde bulundurularak ayakta yolcu taşınıp taşınamayacağı, ayakta yolcu taşıma ağırlıklı toplu taşıma araçlarında (metro, metrobüs, körüklü otobüs vb.) güvenli mesafe kurallarına uymak koşulu hangi oranda/sayıda ayakta yolcu alınabileceğinin İl ve İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca alınacak kararlar ve konulacak kurallar doğrultusunda belirlenmesi

hususlarına ilişkin Vali/Kaymakamlarca Umumi Hıfzıssıhha Kanununu 27. ve 72. maddeleri uyarınca gerekli kararların ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzısıhha Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında adli işlemlerin başlatılması hususunda bilgi ve gereğini önemle arz ve rica ederim."