Mukabele 6. cüz Osman Şahin makamı

Kuranı kerim 6. cüz Hafız Osman Şahin makamı ile yayınlandı, Kuranı kerim 6. bölüm hem dinleyip hemde izleyebilirsiniz. Kuranı kerim 6. cüzde bulunan sureler Nisâ ve Mâide suresidir.

6. cüz Nisa Suresi 148 – 176 ve Maide Suresi 82. ayetler arasıdır. Nisa Suresi 148-175. ayetler arasında ehli kitaptan bahseder. Yahudilerin işlediği günahlar ve hristiyanların teslis inancı üzerinde durulur. Nisa Suresi 176. ayet mirastan bahseder ve sure biter.

Maide Suresi ise

Maide, üzeri kurulmuş yemek sofrası demektir. Havarilerin hazreti İsa’dan gökten bir sofra istemeleri nedeniyle ayetler nazil olmuş ve surenin ismi olarak kabul edilmiştir.
Sure içerisinde yiyeceklerle ilgili haram ve helaller göze çarpmaktadır. Ayrıca ehli kitaptan bahseden birçok âyet de surede yerini almıştır.
3-5 ayetler arasında yenilmesi haram ve helal olan etlerden söz edilmiştir.
Altıncı âyette abdest ve teyemmümden bahseder.
12 – 26 ayetler arasında ehli kitaba uyarılar yapılmaktadır. Yahudi ve hristiyanların bazı asılsız iddialarına da cevap verilmiştir.
27-31 ayetler arasında hazreti Âdem’in oğulları Habil ve Kabilden bahsedilir.
32. âyette bir kişiyi öldürmenin tüm insanlığı öldürmek olduğu kabul edilmiştir.
33 – 39 ayetler arasında eşkıyanın ve hırsızlık suçunun cezası tespit edilmiştir.
41 – 82 ayetler arasında ehli kitabın ikiyüzlülüğü, ayetleri tahrif etmeleri, namaz ile alay etmeleri, Allah’ı cimrilikle itham etmeleri, hristiyanların Meryem’e ve İsa’ya tapmaları, Yahudilerin hristiyanlardan daha tehlikeli oldukları anlatılmıştır.

Kuranı kerim hatim seti, TÜM CÜZLER

Kuranı Kerim 1. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 2. Cüz Dinle 
Kuranı Kerim 3. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 4. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 5. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 6. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 7. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 8. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 9. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 10. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 11. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 12. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 13. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 14. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 15. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 16. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 17. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 18. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 19. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 20. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 21. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 22. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 23. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 24. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 25. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 26. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 27. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 28. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 29. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 30. Cüz Dinle