Mukabele 28. cüz Osman Şahin makamı

Kuranı kerim 28. cüz Hafız Osman Şahin makamı ile yayınlandı, Kuranı kerim 28. bölüm hem dinleyip hemde izleyebilirsiniz. Kuranı kerim 28. cüz Bu cüzde Haşr, Mümtehine, Saff, Cuma, Münafikun, Teğabun, Talak ve Tahrim Sureleri yer almaktadır.

Bu cüzde Mücadele, Haşr, Mümtehine, Saff, Cuma, Münafikun, Teğabun, Talak ve Tahrim Sûreleri yer almaktadır. Bu cüzdeki sûrelerin tamamı medine’de nazil olmuştur.

Mücadele Sûresi

Zihar konusunda hazreti peygamberle konuşan konuşan bir kadının durumu üzerine nazil olmuştur. Cahiliye döneminde bazı erkekler eşlerine Zihar yaparlardı. Zihar: Bir erkeğin karısına “sen annem gibisin, bacım gibisin, elin annemin eli gibi olsun, sırtın annemin sırtı gibi olsun” ve benzeri sözler söylemesidir. Böyle söyledikleri zaman kadın boşanmış sayılmadığı gibi, kocasına da eş kabul edilmezdi. Ne kocaya varabilir ne de eski kocasının eşi kabul edilirdi. İslamiyet bu tür sözleri bir cezaya çarptırmıştır.

Haşr Sûresi

Haşr burada sürgün anlamına gelmektedir. Yahudilerin sürgün edilmesinden bahsedilir. Beni Nadir’in Medine’den sürgün edilmesi olayı anlatılır.


Mümtehine Sûresi

İntihan demektir. Mekke’den Medine’ye sığınan kadınların niçin geldiklerini sormak gerektiği anlatılır.

Saff Sûresi

Sıra halinde olmak demektir. Müminlerin savaşta sıra halinde olmasından dolayı Sûre bu isimle anılmıştır.

Cuma Sûresi

Cuma namazından bahsedilir. 1-11 ayetler arasında Allah’ı göklerde ve yerde olan herşeyin tesbih ettiğinden, peygamberin öneminden, dinlerinin gereğini yerine getirmeyenlerin kitap yüklü merkep gibi olduğundan, Cuma ezanı okunduğu zaman namaza gelmekten ve hatibi hutbede dinlemek gerektiğinden bahsedilir.

Münafikun Sûresi

Münafıkların durumundan bahsedilir. 1-11 ayetler arasında münafıkların peygamberin huzuruna çıktıkları zaman doğruları konuştukları ama gerçekte yalancı oldukları, istiğfara yanaşmadıkları, yalan söyledikleri kesin olmasına rağmen yine de inkâr ettikleri, ölüm gelmeden önce infakta bulunmak gerektiği anlatılır.

Teğabun Sûresi

Aldanma demektir. Kıyametin bir ismidir. Zira bir çok insan o gün beklentilerini göremeyince aldandıklarını anlayacaklar.
1-18 ayetler arasında Allah’ı göklerde ve yerde olan herşeyin tesbih ettiğinden, kafirlerin kıyametten sonra dirileceklerine inanmadıkları, kıyamet koptuktan sonra bazı insanların beklentileri çıkmayacağı için aldanmış oldukları, eşlerden ve çocuklardan bazılarının düşman oldukları, onlara karşı dikkatli olmak gerektiği, gücün yettiği kadar Allah’tan korkmak gerektiği ve ihtiyaç sahiplerine ödünç vermek gerektiği anlatılır.

Talak Sûresi

Boşama demektir. Boşanma ve sonuçlarından bahsedilir.
1-12 ayetler arasında boşanmadan, boşanma sonrası tahakkuk eden nafaka, iddet ve mesken hakkından, takvalı olmanın insana çok şey kazandıracağından, Allah’ın emirlerine karşı gelenlerin şiddetli bir şekilde hesaba çekileceğinden ve Allah teâlânın yüceliğinden bahsedilir.

Tahrim Sûresi

Haram kılmak demektir. Hazreti peygamberin rivayetlere rahatsız edici kokusu olduğunu zannettiği balı eşinin isteği üzerine kendisine yasak kılmasından bahsedilir.

Kuranı kerim hatim seti, TÜM CÜZLER

Kuranı Kerim 1. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 2. Cüz Dinle 
Kuranı Kerim 3. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 4. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 5. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 6. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 7. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 8. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 9. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 10. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 11. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 12. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 13. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 14. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 15. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 16. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 17. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 18. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 19. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 20. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 21. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 22. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 23. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 24. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 25. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 26. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 27. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 28. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 29. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 30. Cüz Dinle