Mukabele 27. cüz Osman Şahin makamı

Kuranı kerim 27. cüz Hafız Osman Şahin makamı ile yayınlandı, Kuranı kerim 27. bölüm hem dinleyip hemde izleyebilirsiniz. Kuranı kerim 27. cüz Bu cüzde Zariyat Sûresi, Tur Sûresi, Necm Sûresi, Kamer Sûresi, Rahman Sûresi, Vakıa Sûresi, Hadid Sûresi bulunmaktadır.

Bu cüzde Zariyat Sûresinin devamı, Tur, Necm, Kamer, Rahman, Vakıa ve Hadid Sûreleri bulunmaktadır.

Zariyat Sûresi

31-46 ayetler arasında Lut kavmine gelen azap meleklerinden, Hazreti Musa ve Nuh’un kavimlerinden bahsedilir.
47-60 ayetler arasında Allah teâlânın yüceliğinden bahsedilir. Göğü kudretle yaratması, yeri yayması, her şeyden çiftler yaratması anlatılır. Allah’a kaçın, ona yönelin diye emir verilir. Cinlerin ve insanların yalnızca Allah’a hizmet etmek için yaratıldığı, öğüt vermenin müminlere fayda vereceği, peygamberin, yaptığı dini hizmetler karşılığında kimseden rızık beklemediği, Kafirlerin Allah’tan azabın çabucak gelmesini istemeleri anlatılır.

Tur Sûresi

Tur, Hazreti Musa’nın vahiy aldığı dağın ismidir. Mekke’de nazil olmuş ve ana tevhid ve ahiret ahvalidir.
1-16 ayetler arasında kıyametin kesinlikle kopacağını ve kimsenin buna engel olamayacağı vurgulanır. İman etmeyenlerin ister dayansın ister dayanmasın cehenneme gireceği anlatılır.
17-28 ayetler arasında cennete girecek kimselerin alacağı nimetler anlatılır. İman eden ailelerin ailecek cennete girecekleri anlatılır.

Necm Sûresi

Necm, yıldız demektir. Mekke’de nazil olmuş ve ana konusu tevhiddir.
23 ayetler Hazreti peygamberin ilahî vahye muhatap olduğu, ilahî sözlerin Allah tarafından korunduğu, Hazreti peygamberin kendi hevasına göre konuşmadığı, Mekke’nin büyük ve milli putlarının (Lat, Menat ve Uzza) hiçbirinin insanlar tarafından uydurulan sahte ilahlar olduğu vurgulanır.


Kamer Sûresi

Mekke’de nazil olmuş ve ana konusu tevhid ve peygamberlerin mücadelesi ve kavimlerinin helak edilmesidir.
1-8 ayetler arasında ayın yarıldığı, kıyametin yaklaştığı, müşriklerin bunda şüphe duyduğu, kıyamet koptuktan sonra ise gözlerin dehşetle açılacağı ve herkesin boynunu bükerek o gün çağıranın peşinden gideceği anlatılır.


Rahman Sûresi

Mekke’de (Medine’de nazil olduğu da söylenmiştir) nazil olmuş ve ana Allah teâlânın dünyada verdiği ve cennette vereceği nimetlerdir. Sûrede yoğun bir şekilde Allah teâlânın yüceliğinden bahsedilir. Sûre 78 ayettir ve 31 defa: Rabbinizin hangi nimetini yalanlarsınız? ayeti zikredilmiştir. Sûreyi üç bölümde görmek mümkündür.


Vakıa Sûresi

Mekke’de nazil olmuş ve ana konusu tevhid ve ahiret ahvalidir. Rahman Sûresi gibi hem dünya nimetlerinden hem de ahiret nimetlerinden bahseder.
1-74 ayetler arasında dört konu yer alır. Kıyametin kopması ve mahşer günü insanların durumu, cennete gireceklerin elde edeceği nimetler, cehenneme gireceklerin azapları ve dünyada verilen bazı nimetlerden bahsedilir.


Hadid Sûresi

Medine’de nazil olmuştur. Hadid, demir demektir. Demirin Allah tarafından indirilmiş bir nimet olduğu Sûrede geçmektedir.
1-19 ayetler arasında Allah teâlânın yüceliğinden bahsedilir. Allah’ın isimleri, imanın önemi, infak, borç verme, müminlerin nuru, ahirette fidye vererek cehennemden kurtuluşun olmadığı ve Allah’ın adı anıldığı zaman ürperme zamanının geldiği anlatılır.

Kuranı kerim hatim seti, TÜM CÜZLER

Kuranı Kerim 1. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 2. Cüz Dinle 
Kuranı Kerim 3. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 4. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 5. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 6. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 7. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 8. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 9. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 10. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 11. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 12. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 13. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 14. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 15. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 16. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 17. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 18. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 19. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 20. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 21. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 22. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 23. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 24. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 25. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 26. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 27. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 28. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 29. Cüz Dinle
Kuranı Kerim 30. Cüz Dinle