Muhammed Bin Eslem Bin Becre

Hâris bin Hazrec oğullarının akrabası, Muhammed bin Eslem, bin Becre veya Bahre çok yaşlıydı. Kendisi Medine dışında ikamet ederdi.

Muhammed Bin Eslem Bin Becre

Muhammed Bin Eslem Bin Becre Kimdir?
مُــحَــمَّــدُ بْــنُ أسْــلَــمْ


 Baba Adı    :    Eslem bin Becre.
 Anne Adı    :    Bilgi yok.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Bilgi yok.
 Oğulları    :    Bilgi yok.
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Bilgi yok.
 Muhacir mi Ensar mı    :    Ensâr’dan dır.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Bilgi yok.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Muhammed bin Eslem bin Behre (Becre) el-Ensâri Beni Hârisler ve Beni Hazrecler den’dir.
 Lakap ve Künyesi    :    Bilgi yok.
 Kimlerle Akraba idi    :    Bilgi yok.

 

Muhammed Bin Eslem Bin Becre'nin Hayatı

Hâris bin Hazrec oğullarının akrabası, Muhammed bin Eslem, bin Becre veya Bahre çok yaşlıydı. Kendisi Medine dışında ikamet ederdi. Bir defasında şöyle dedi:

Medine’ye gittim. Çarşıda işimi gördüm. Sonra tekrar geri evime döndüm. Elbiselerimi değiştireceğim sırada, Resûlullâh (s.a.v)’ın Mescidinde iki rekat namaz kılmadığımı hatırlayıp:

“-Vallâhi ben, Resûlullâh’ın Mescidin de iki rekat namaz kılmadım. Halbuki Resûlullah (s.a.v):

      “-Sizden kim buraya (Medine’ye ) gelirse, şu Mescid’de iki rekat namaz kılmadan geri dönmesin!” buyurmuştu, dedim.

Sonra tekrar elbiselerimi giyip Medine’ye gittim. Resûlullâh'ın (s.a.v) Mescidi’nde iki rekat namaz kıldım!” 

Muhammed bin Eslem, bin Becre (r.a)’ın hayat serüveni hakkında fazla bilgi bulunmamakla beraber, onun âile bireyleri, varsa rivayet etmiş olduğu hadisler hakkında, ve geri kalan hayatı ile ilgili nerde ve ne zaman hangi tarihte vefat ettiğine dair elimizde bundan fazla hiçbir bilgi yoktur.

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.

1- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-3-958


İlginizi Çekebilecek Diger Sahabe Hayatları


Kâ’b Bin Ûmeyr►

Kâ’b bin Umeyr (r.a)’ın hangi tarihte nerede doğup ve nerede vefat ettiği hanği tarihte nasıl Müslüman oldu, Aile bireyleri hakkında malumatımız yoktur. 


Leylâ Bint-i Ebi Hasme►

Leylâ bint-i Ebi Hasme (r.a), Mekke doğumludur. Ancak hangi tarihte doğduğu ise kesin belli değildir. Resûlullâh (s.a.v)’e Risaletin geldiği İslâm’ın ilk günlerinde İslâmiyeti kabul etmiş Sabikunu evvelinden dir.


Lebid Bin Rebiâ►

Ebû Akil, Lebid bin Rebiâ, bin Mâlik bin Câ’fer, el-Âmiri el-Câ’feri, Câhiliye devrinde de yaşamış olan Muhadram muallaka sahibi İslâm şairi.


Kürz Bin Câbir►

Kürz bin Câbir Hudeybiye Andlaşması’nda Resûlullâh (s.a.v)’in yanında bulunduğu dikkate alınarak bu sırada Müslüman olduğu söylenmiştir.