Mâlik Bin Amr Es-sülemi

Mâlik bin Amr es-Sülemi (r.a) Mekke’de doğdu ancak doğum tarihi belli değildir. Kendisi Mekke’de ilk Müslümanlardan sabikunu evvelinden- dir. Kendisi ve kardeşleri Midlac bin Amr, ve Sakıf bin Amr ile birlikte Medine’ye hicret ettikten sonra Bedir Savaşı’nda bulunmuşlardır.

Mâlik Bin Amr Es-sülemi

Mâlik Bin Amr Es-sülemi Kimdir?
مَــا لِــكُ بْــنُ عَــمْــرُو اْلــسُّــلَــمـِي


 Baba Adı    :    Amr bin Sumeyt, Şumeyt’te olabilir.
 Anne Adı    :    Bilgi yok.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Tarih yok, Mekke doğumludur.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Hicri 12. Miladi 633 yılında Yemâme Sava-şı’nda şehid oldu.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Bilgi yok.
 Oğulları    :    Bilgi yok.
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Bedir, Uhud, Hendek ve sonraki savaşlar,
 Muhacir mi Ensar mı    :    Mekke, Medine, Muhacir dir.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Bilgi yok.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Mâlik bin Amr bin Sumeyt bin Amir bin Dudan bin Esved bin Huzeyme’den dir.
 Lakap ve Künyesi    :    Bilgi yok.
 Kimlerle Akraba idi    :    Midlac, ve Sakıf bin Amr’ın kardeşleridir.

 

Mâlik Bin Amr Es-sülemi'nin Hayatı

Mâlik bin Amr es-Sülemi (r.a) Mekke’de doğdu ancak doğum tarihi belli değildir. Kendisi Mekke’de ilk Müslümanlardan sabikunu evvelinden- dir. Kendisi ve kardeşleri Midlac bin Amr, ve Sakıf bin Amr ile birlikte Medine’ye hicret ettikten sonra Bedir Savaşı’nda bulunmuşlardır. Bu üç kardeşin içinde en evvel İslâm olan Midlac bin Amr Hicretin 50. yılında Medine’de vefat etmiştir.

Sakıf ise lakabı Ebû Mâlık idi oda bazı eserlerde Uhud’da şehid oldu deniliyorsa da aslında Hayber Savaşı’nda Yahûdi esir İbn-i Razim tarafın- dan şehid edilmiştir. Bu üç mübarek kardeş Uhud, Hendek, Hayber gibi, Savaşlar’a iştirak etmişlerdir.

Sakıf’ın Hayber Savaşın’da şehâdetinden sonra Midlac ve Mâlik kardeşler Mekke’nin fethi, Huneyn, Tâif, Muhasarası’na katılmışlardır. Hicri 9. yılda Tebük Seferi’ne katılmışlardır. Daha sonra Vedâ Haccı’nda bulunmuşlar dır. Vefatı Nebevi den sonra Hz.Ebû Bekr (r.a) döneminde mürtedlerle yapılan savaşlara katılmışlardır. Bu savaşlardan Yemame’de Mâlik bin Amr, şehid olmuştur.

Diğer kardeş Midlac ise Hz.Ömer, Hz.Osman, Hz.Ali devirlerini de idrak ettikten sonra Muâviye devrinde Medine’de eceliyle Hicri 50. yılda vefat etmiştir. Bu mübarek kardeşler hakkında fazla bilgi yoktur. Her üç kardeşten de hadis rivayeti yapılmamıştır. 1

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.

1- Ashâb-ı Kirâmın Meşhurları-Hayati Ülkü-532


İlginizi Çekebilecek Diger Sahabe Hayatları


Muhammed Bin Mesleme►

Fûdalâ-i Sahabe’den olan Muhammed bin Mesleme, Vâkıdî’ye göre: bi’setten yirmi iki yıl önce, takriben Miladi 588. yılda Medine’de doğdu. Câhiliye devrinde kendisine Muhammed adı verilen kimselerdendir.


Muhammed Bin Eslem Bin Becre►

Hâris bin Hazrec oğullarının akrabası, Muhammed bin Eslem, bin Becre veya Bahre çok yaşlıydı. Kendisi Medine dışında ikamet ederdi.


Muhammed Bin Ebû Hûzeyfe►

Muhammed bin, Ebû Hûzeyfe (r.a), takriben Miladi 615 yıllarında Habeşistan’da dünyaya geldi. Babası meşhur (Mihşem) Ebû Hûzeyfe ile annesi Sehle bint-i Süheyl bin Amr, Habeşistan’a hicret eden ilk kafile içinde yer almış


Muhammed Bin Ca’fer Bin Ebû Talib►

Resûlullâh (s.a.v)’ın Amcası Ebû Talib’in oğlu Ca’fer’i Tayyar’ın ve Esmâ bint-i Ümeys el-Has’amiye’nin oğulları, Abdullah bin Ca’fer ile Avn bin Ca’fer’in kardeşleri, Hz.Ali ve Akil’in yeğenleri, Abdullah bin Abbas’ın teyzesi oğlu