Konya TİGEM 2000 Erkek Kuzuyu İhale İle Satışa Çıkardı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Konya Çiftliğinden yapılan açıklamada 2000 adet erkek kuzuyu ihale yolu ile satışa çıkardığını duyurdu.

Konya TİGEM 2000 Erkek Kuzuyu İhale İle Satışa Çıkardı
Konya TİGEM 2000 Erkek Kuzuyu İhale İle Satışa Çıkardı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Konya Çiftliğinden yapılan açıklamada 2000 adet erkek kuzuyu ihale yolu ile satışa çıkardığını duyurdu. 

Kuzu Satış İhalesinin Özet Bilgileri

 

Niteliği, Türü ve Miktarı1750 adet akkaraman ırkı erkek kuzu,250 adet acıpayam ırkı erkek kuzuİhale ve Teklif Açma Tarihi21.06.2019 14:30İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresiİşletme merkezinde Alım Satım ve İhale Komisyonuİhale UsulüTİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliğiİhale TürüSatış

 

Kuzu Satış İhalesinin Geniş Açıklaması

1- İşletmemiz yetiştirmesi 1.750 Baş Akkaraman Erkek Kuzu, 250 Baş Acıpayam Erkek Kuzu açık artırma usulü ile partiler halinde satılacaktır.

2- İhale, 21.06.2019 Cuma günü saat 14.30’da Konya ili Sarayönü ilçesine 28 km mesafedeki İşletme merkezinde Alım Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmadığı veya verilen fiyatlar uygun görülmediği takdirde ihale 28.06.2019 Cuma günü saat 14.30’da aynı şartlarda tekrar yapılacaktır.

3- İhaleye katılmak isteyen müşterilerde aşağıdaki şartlar aranır.

4- Kanuni ikametgâh veya imzalı adres beyanı vermesi,

5- Geçici teminat vermesi,

6- Müşterinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgesi ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi.

7- Tahmin edilen bedel, geçici teminat ve partilere ait diğer bilgiler aşağıda çıkarılmıştır.

8- İhale ile ilgili geçici teminat muhammen tutarın % 5’i nispetinde olup, 70.000,00.-TL’ dır. Kesin teminat ise ihale tutarının % 10’dur.

9- Müşteriler geçici teminatlarını yatırmak kaydıyla ihalenin tamamına iştirak edecekleri gibi, dilediği sayıda partilerin geçici teminatlarını yatırarak da ihaleye iştirak edebilirler.

10- Geçici teminat ihalenin başlayacağı saate kadar işletme veznesine yatırılacağı gibi, İşletmenin T.C. Ziraat Bankası Sarayönü Şubesindeki TR760001000600059943785240 nolu hesabına yatırılıp alınacak makbuz komisyona ibraz edilecektir.

11- İhale ile ilgili şartname Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar/ANKARA) adresinde ve İşletmemizde görülebilir.

12- Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

İhaleye Nasıl Katılabilirim?

İhaleler bağlı bulundukları kanun ve yönetmelikler gereği;

            • Yerel veya ulusal basın ile
            • Yerel idareler hoparlör ilanı ve askıya çıkarılmak suretiyle
Ayrıca
            • Basın İlan Kurumu www.ilan.gov.tr
            • Kamu İhale Kurumu ekap.kik.gov.tr
            • İhale yapacak kurumların kurumsal internet sitelerinden duyurulur.

İhale ilanlarında;

            • İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası
            • İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı
            • Mal alımı ihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı ve yapım ihalelerinde ise işin yapılacağı yer
            • İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi
            • Uygulanacak ihale usulü, ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu
            • Yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler
            • İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı
            • İhale dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı
            • İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı
            • Tekliflerin ihale saatine kadar nereye verileceği
            • Teklif ve sözleşme türü
            • Teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere, isteklice belirlenecek tutarda geçici teminat verileceği
            • Tekliflerin geçerlilik süresi
            • İhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği açıkça ifade edilir.
 
İhalelere nasıl katılırım: Kamu ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Kanuna tabi olmayan kuruluşların özel yönetmelikleri gereğince;
 
            1- Açık ihale usulü (Bütün istekliler teklif verebilir),
            2- Doğrudan temin usulü (Miktarı düşük olup tüzel ya da gerçek kişilerin katılabileceği ihale),
            3- Pazarlık usulü (Diğer ihalelerden sonuç çıkmazsa...),
            4- Belli istekliler arasında olacak şekilde(Davet Usulü) ile yapılır.
 
İhaleye katılım şartları, basın ve diğer yollar ile duyurulan ihale çağrılarında ihalenin bağlı olduğu ve yapıldığı mevzuat hükümlerince belirtilmektedir.