Hebbâr Bin Süfyan

Hebbâr bin Süfyan (r.a) Mekke doğumludur. Ancak hangi tarihte doğduğu ise belli değildir. Kendisi sahabeden Abdullah bin Süfyan’ın kardeşi olup aynı zamanda Ebû Seleme bin Abdülesed’in kardeşi oğlu ve yeğeni olurdu. Mekke de ilk sıralarda Müslüman olmuş ve Allâh yolunda Habeşistan ülkesine yapılan ikinci hicrette bulunmuş bir şahsiyettir. Şam Ecnadeyn Savaşları’nda şehid olmuştur

Hebbâr Bin Süfyan

Hebbâr Bin Süfyan Kimdir?

 Baba Adı    :    Süfyan bin Abdülesed.
 Anne Adı    :    Bint-i Abd bin Ebû Kays bin Abdivüd. Bu kadın Hz.Ali’nin Hendek’te öldürdüğü Amr bin Abdivüd’ün kız kardeşidir.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Tarih yok, Mekke doğumludur.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Ecnadeyn. Savaşı’nda şehid oldu.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Bilgi yok.
 Oğulları    :    Bilgi yok.
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Bilgi yok.
 Muhacir mi Ensar mı    :    İkinci Habeşistan, Medine, Muhacir dir.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Bilgi yok.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Hebbâr bin Süfyan bin Abdülesed bin Hilâl bin Abdullah bin Âmr bin Mahzum el-Kureyşi el-Mahzumi dir.
 Lakap ve Künyesi    :    Bilgi yok.
 Kimlerle Akraba idi    :    Abdullah bin Süfyan’ın kardeşi ve Ebû Sele-me’nin de kardeşinin oğlu yeğeni dir.Hebbâr Bin Süfyan'ın HayatıHebbâr bin Süfyan (r.a) Mekke doğumludur. Ancak hangi tarihte doğduğu ise belli değildir. Kendisi sahabeden Abdullah bin Süfyan’ın kardeşi olup aynı zamanda Ebû Seleme bin Abdülesed’in kardeşi oğlu ve yeğeni olurdu. Mekke de ilk sıralarda Müslüman olmuş ve Allâh yolunda Habeşistan ülkesine yapılan ikinci hicrette bulunmuş bir şahsiyettir. Şam Ecnadeyn Savaşları’nda şehid olmuştur. 1

Musa bin Ukbe, onu İbn-i Şihâb’dan ve Ebû Esved de Urve’den; Muhammed bin İshak ise, Habeşistan’a hicret eden ve Ecnâdeyn Savaşı-’nda şehid düşen kimseler arasında saydılar. Yine Ebû Huzeyfe, el-Mübte-de adlı kitabında, Abdullah bin Muhammed bin Rebia el-Kudâmi el-Fütûh-’da ve Muhammed bin Sa’d da kendi kitâbında aynı şekilde onun Ecnâdeyn Savaşı’nda şehid düştüğünü ifade ettiler. Seyf bin Ömer ise Yermük Savaşı’nda şehid düştüğünü bildirdi.

Zübeyr bin Bekkâr ve İbn-i Sa’d ise Mute Savaşı’nda şehid düştü-ğünü ileri sürmüşlerdir. 2

Ancak, yaptığımız araştırmalarda onun ismi Mute Şehidleri arasında geçmemektedir. En doğrusu onun Ecnândeyn Savaşı’da şehit olduğu yol-undadır. Yine de en doğrusunu Allah bilir.

Hebbâr bin Süfyan (r.a)’ın aile bireyleri hakkında fazla bilgi yoktur.

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.1- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-3-224
2- el-İsabe İbn-i Hacer el-Askalani-4-609-No-8936İlginizi Çekebilecek Diğer Sahabe Hayatları

Fâtıma Bint-i Hamza Bin Abdülmuttalib'in Hayatı►

Fâtıma (Ümâme) bint-i Hamza bin Abdülmuttâlib el-Kureyşi el-Haşimi Takriben Miladi 615. yıl Nübüvvetten 5 yıl kadar sonra Mekke şehrinde doğdu. Babası meşhur Hz.Hamza (r.a). Annesi ise; Resûlulâh’ın Pâk Hanımlarından Hz.Meymûne’nin kız kardeşi Selma bint-i Ümeys’dir.
Fâtıma Bint-i Esed'in Hayatı►

Fâtıma bint-i Esed (r.a), Resûlullâh (s.a.v)’ın Amucası Ebû Talib’in hanımı olub. Babası Esed bin Hâşım bin Abdimenaf’tır. Annesi Fâtıma bint-i (Kays) Herem bin Revaha bin Hacer bin Abd bin Mais bin Amr bin Lüey dir.
Fâtıma Bint-i Ebi’l Esved'in Hayatı►

Fâtıma bint-i Ebi-l Esved (r.a)’nın adı, Fâtıma bint-i Ebi’l-Esed, veya Ebû’l- Esved olarak da kaydedilmektedir. Annesinin ismi bilinmemektedir. Babası ise; İslâmiyeti kabul etmemiş ve Bedir Savaşı’nda kâfir olarak Hz.Hamza, tarafından öldürülmüştür.