HDP'li Vekil İçişleri Bakanlığına Belediyelerdeki Kısa Çalışma Ödeneğini Sordu

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, İçişleri Bakanlı Süleyman Soylu'nun cevaplaması talebi ile bir soru önergesi sundu. Önerge de Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Eyyübiye Belediyesinde çalışan işçilerin tam zamanlı çalıştıkları halde kısa çalışma ödeneğine tabi tutulmaları soruldu.

HDP'li Vekil İçişleri Bakanlığına Belediyelerdeki Kısa Çalışma Ödeneğini Sordu
HDP'li Vekil İçişleri Bakanlığına Belediyelerdeki Kısa Çalışma Ödeneğini Sordu

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, İçişleri Bakanlı Süleyman Soylu'nun cevaplaması talebi ile bir soru önergesi sundu. Önerge de Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Eyyübiye Belediyesinde çalışan işçilerin tam zamanlı çalıştıkları halde kısa çalışma ödeneğine tabi tutulmaları soruldu.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, son dönemlerde sıkça dillendirilen kısa çalışma ödeneği mağduriyetleri ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun cevaplaması talebi ile bir soru önergesi sundu. 

Bazı Belediye çalışanlarının iddiasına göre Şanlıurfa Büyükşehir ve Eyyübiye ilçe belediyesi bünyesinde tam zamalı olarak çalışan işçilerin kurum tarafından kısa çalışma ödeneği adı altında maaşlarından kesintiye gidildi. 

Normal şartlarda Pandemi veya benzer doğa olaylarında tam zamanlı çalışmanın mümkün olmadığı süreçlerde kurumlar işçi çıkarmamak ve mağdur olmamak adına devletin sunduğu kısa çalışma ödeneği ile süreç atlatılana kadar ayakta kalabilmek için uygulanan bir yöntem olarak bilinse de söz konusu belediyelerde taşeron işçi olarak çalışan bir çok kişi Korona Virüs salgını döneminde tam zamanlı çalışarak işlerinde her hangi bir aksama olmamasına rağmen yarı zamanlı çalışıyormuş gibi gösterilerek kısa çalışma ödeneği adı altında eksik maaş aldıklarını iddia ediyordu.

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın Soru Önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından Anayasa’nın 98. ve İçtüzüğün 96. ve 99. maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.
Ömer ÖCALAN Şanlıurfa Milletvekili

Türkiye’de 200 binden fazla iş yerinin Korona virüsten dolayı kapanması ve birçok firmada üretime ara verilmesi sebebiyle, işçilerin bu durumdan etkilenmemesi için açıklanan önlem paketinde “Kısa Çalışma Ödeneği” yer almaktaydı. Bu ödenek İşsizlik Sigortası Kanunu’nda yer almakta ve salgın süreci başlamadan önce de uygulanmaktaydı. Türkiye’de bu ödeneğe başvuru için şartların biraz daha kolaylaştırıldığı, Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalanamayan işçilere ücretsiz izin ödeneği adı altında nakit destek yardımı yapılacağı söylenmişti.

Ancak bu süreçte Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Eyyübiye Belediyesi gibi bazı kamu kurumlarının, 696 sayılı KHK ile taşeron işçisiyken sürekli kadro alan işçileri bilgilendirmeden Kısa Çalışma Ödeneğine tabi tutarak usulsüzlük yaptıkları iddiaları kamuoyuna yansımıştır. Kısa Çalışma Ödeneği, çalışanın son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60’ı olarak İŞKUR üzerinden yapılan ödemedir. Söz konusu işçiler, hem tam gün ve tam saat esaslı çalıştırıldıklarını hem de kendilerinin bu konuda bilgilendirilmediğini iddia etmektedirler. Ayrıca Korona virüsten dolayı mesai gözetmeksizin normal mesailerinden çok çalıştıklarını, ödül beklerken maaşlarından %40’lık bir kesinti cezası ile karşılaştıklarını ifade etmektedirler. 

Bu bağlamda;

  • Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Eyyübiye Belediyesinde görevli farklı statüde çalışan bir kısım işçilerin, tam gün ve tam saat esaslı çalıştırıldıkları halde Kısa Çalışma Ödeneğine tabi tutularak, maaşlarının %40 kesinti ile ödendiği doğru mudur? Doğru ise bu uygulama hangi esaslara göre yapılmıştır?

  • Kısa Çalışma Ödeneğine tabi tutulduklarına dair kendilerine herhangi bir bilgilendirme yapılmadığı iddiası doğru mudur? Doğru ise neden söz konusu uygulamadan işçiler haberdar edilmemiştir?
  • Kısa Çalışma Ödeneğine tabi tutuldukları halde söz konusu emekçiler neden tam zamanlı çalıştırılmıştır? Tam zamanlı çalışmalarına ihtiyaç duyulduğuna göre, kısmi çalışma sürecine tabi tutulmalarının gerekçesi nedir?