Hâttab Bin Hâris

Hâttab bin Hâris, Mekke doğumludur. Ancak hangi tarihte doğduğu belli değildir. Babası Hâris bin Mâ’mer, Annesi ise. Kuteyle bint-i Maz’un, bin Habib bin Vehb bin Huzâfe bin Cumah’dır ki, bu kadın, Osman bin Maz’un’un kız kardeşi’dir.

Hâttab Bin Hâris

Hâttab Bin Hâris
حَاطَّــبْ بـِـنْ اَلـحَـارِث


 Baba Adı    :    Hâris bin Ma’mer bin Habib.
 Anne Adı    :    Kuteyle bint-i Maz’un bin Habib bin Vehb bin Huzâfe bin Cumahi, Osman bin Maz’un’un bacısıdır.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Tarih yok, Mekke doğumludur.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Habeşistan’a ulaşmadan yolda vefat etti.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Fükeyha bint-i Yesâr.
 Oğulları    :    Muhammed.
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Ğazvelere yetişmedi.
 Muhacir mi Ensar mı    :    Mekke’den Habeşistana Muhacir dir.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Bilgi yok.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Hâttab bin Hâris bin Ma’mer bin Hâbib bin Vehb bin Huzâfe bin Cumah el-Cumahi dir
 Lakap ve Künyesi    :    Bilgi yok.
 Kimlerle Akraba idi    :    Osman bin Maz’unun bacısı oğlu. Hâtıb bin Hâris’in ve Ma’mer bin Hâris’in kardeşidir.


Hâttab Bin Hâris'in Hayatı


Hâttab bin Hâris, Mekke doğumludur. Ancak hangi tarihte doğduğu belli değildir. Babası Hâris bin Mâ’mer, Annesi ise. Kuteyle bint-i Maz’un, bin Habib bin Vehb bin Huzâfe bin Cumah’dır ki, bu kadın, Osman bin Maz’un’un kız kardeşi’dir. Hâttab (r.a) İslâmiyet’in ilk günlerinde dâvetin yeni başladığı zamanlarda Müslüman olmuştur. O zamanlar Fükeyha bint-i Yesar ile evli olub, birkaç çocuklarıda vardı. İslâmiyeti kabul etmelerinden dolayı Kureyşilerin ve Mekkeli müşriklerin onlara baskısı ağır olmuştur. Bu baskılara dayanamayarak ikinci Habeşistan ülkesine ailesi ve çocukları ile birlikte katılmıştır.

Başka bir rivayette de şöyle denir:

Hâttab bin Haris Mekke de, ilk sıralarda Müslüman olmuş, Allâh yolunda Habeş ülkesine yapılan ikinci hicrete, zevcesi Fükeyhe bint-i Yesar ile birlikte katılmış Habeşistana ulaşmadan, yolda vefat etmiştir. 1

Bunlar üç kardeştirler bazı siyer kitablarında Hâttab bin Hâris ile kardeşi Hâtib bin Hâris aynı kişiymiş gibi anlatılır. Oysaki bunlardan Hâttab’ın hanımının ismi, Fükeyhe bint-i Yesar olub sahabiyedir. Diğeri Hâtıb bin Hâris’dir ki onun da hanımı sahabiye Ümmü Cemil Fâtıma bint-i Mücellel dir. Üçüncü kardeşleri ise Mâ’mer bin Hâris’dir. Her iki kardeşin- de Habeşistan da vefat etmesi olayı da ikisini biribirine karıştırmaya sebeb olmuştur.

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.


1- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-3-211-212


Sahabelerle İlgili Diğer Makaleler


Dahhak bin Kays bin Halid►

Dahhâk bin Kays bin Hâlid’ın hayatının ilk dönemleri hakkında kay-naklarda yeterli bilgi yoktur. Kaç tarihinde doğmuş olduğu bilinme-mektedir. Ancak genel görüş, onun Resûlullâh (s.a.v)’ın vefatından altı veya yedi yıl önce Miladi 625-26 yıllarında doğduğu yolundadır.


Dahhâk bin Hârise►

Dahhâk bin Hârise (r.a), Medine doğumludur. Ancak hangi tarihte doğduğu ise belli değildir. Babasının ismi; Hârise bin Zeyd’dir. Annesi’nin ismi ise bilimemektedir.


Cüâyl Bin Süraka Hayatı►

Kaynaklarda adı Cüâyl, Cuâl, Ciâl, veya Cûffal gibi farklı şekillerde geçmektedir, genlellikle onun ismi, Cüâyl bin Süraka el-Damri, veyahutta Cüâyl bin Süraka el-Ğifari olarak geçmektedir.