Harran üniversitesi, IBM İşbirliğiyle Yapay Zeka Eğitimi Yapılacak

Harran Üniversitesi Başvurduğu ERASMUS projesinde Celal Bayar Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı ortaklaşa düzenlenen proje kabul edilerek dünya bilişim devi IBM ile birlikte hareket edilere yapay zeka konusunda eğitimler düzenlenecek.

Harran üniversitesi, IBM İşbirliğiyle Yapay Zeka Eğitimi Yapılacak
Harran üniversitesi, IBM İşbirliğiyle Yapay Zeka Eğitimi Yapılacak

Harran Üniversitesi Başvurduğu ERASMUS projesinde Celal Bayar Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı ortaklaşa düzenlenen proje kabul edilerek dünya bilişim devi IBM ile birlikte hareket edilere yapay zeka konusunda eğitimler düzenlenecek.

Harran Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi, Milli Eğitim Bakanlığı YEĞİTEK ve Genç STEM ortaklığında, IBM iştirakinde hazırlanan “Eğitimde yapay zeka” konulu Erasmus Projesi kabul edildi.
Avrupa Birliği Erasmus Ana Eylem 2- Yenilik Geliştirmeye Yönelik Okul Eğitimi Stratejik Ortaklık proje başvurularına ilişkin sonuçların açıklanmasıyla kabul listesindeki ilk 8’e giren “Artificial Intelligence Education For Children” başlıklı projede İrlanda, İngiltere ve Türkiye’den ulusal konsorsiyumlar yer alıyor.

 

Teknoloji Çağında Yapay Zekanın Genç Nesillere Aktarılması Çok Önemli

Proje yönetim ekibinde Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Ragıp Terzi ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Göçen yer alırken IBM iştirakinde hayata geçirilecek projede eğitimde yapay zekanın kullanımını artırmaya yönelik eğitim programları ve simülasyonları geliştirilecek. Dr. Öğr. Üyesi Ragıp Terzi konu hakkında “Teknoloji çağında ön plana çıkan yapay zekanın genç nesillere aktarılabilmesi için etkili öğretim araçlarına ihtiyacımızın olduğu aşikardır. Bu proje kapsamında platform oluşturarak bu açığı kapatmayı hedefliyoruz” dedi.
Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin ve Millî Eğitim Bakanlığı’nın içerik üreticisi, yaygınlaştırma ve pilotlama ile önemli roller alacağı projede Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi öncülüğünde simülasyon programları geliştirilecek. Proje kapsamında yapay zekada lider konumundaki kurumlardan IBM Watson Programı ise proje ortaklarının kullanımına açık olacak ve eğitimler Londra’da alınacaktır. İrlanda’nın önde gelen dijital firma, ortaöğretim kurumları ve Türkiye’den Genç STEM, Cambridge Academy Ltd. eşliğinde okul programları uygulayacaktır.

 

Yapay Zeka Eğitiminde Öncü Çalışmalar Yürütmeyi Planlıyoruz

Yapay Zekanın birçok alanda kullanımına ilişkin çalışmalar hızla artarken eğitim alanında kullanımına yönelik çalışmalar da Ölçme ve Değerlendirme ve Bilgisayar Destekli Öğretim alanlarında yoğunlaşmaktadır. Proje kabulü öncesi Milli Eğitim Bakanlığı adına Eğitimde Yapay Zeka konulu AB Komisyonu ülkeleri çalıştayına katılan Eğitim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Göçen de, “AB ülkelerinde ulusal düzeyde başlatılan yapay zeka eğitimi pilotlama çalışmaları temelde yapay zekanın ne olduğunu açıklamaya yönelikken ülkemizde geliştireceğimiz test simülasyonları ve eğitim programları üzerinden yapay zeka eğitiminde öncü çalışmaları yürütmeyi planlıyoruz” dedi.