Hâris Ibn-i Ziyad Es-saidi

İslâm tarihinde iki tane Hâris bin Ziyad adında Sahâbe kişi vardır. Bunlardan birisi; Hâris bin Ziyad’dır ki, onun, Sahabe olup olmadığı ihtilaflıdır. Diğeri ise, Hâris İbni Ziyad el-Ensâri es-Saidi’dir. Beni Saide-lerden Medine doğumlu Ensâr’dandır. Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur.

Hâris Ibn-i Ziyad Es-saidi

Hâris Ibn-i Ziyad Es-saidi
اَلحَـارِثُ بْــنُ زِيَـا دُ اْلـسَّــاعِــِدىّ


 Baba Adı    :    Ziyad es-Saidi.
 Anne Adı    :    Bilgi yok.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Tarih yok, Medine doğumludur.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Bilgi yok.
 Oğulları    :    Bilgi yok.
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Hendek ve diğerleri olabilir.
 Muhacir mi Ensar mı    :    Ensâr’dan dır.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Bilgi yok.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Hâris ibn-i Ziyad el-Ensâri es-Said-i.
 Lakap ve Künyesi    :    Bilgi yok.
 Kimlerle Akraba idi    :    Bilgi yok.


Hâris Ibn-i Ziyad Es-Saidi'nin Hayatı


İslâm tarihinde iki tane Hâris bin Ziyad adında Sahâbe kişi vardır. Bunlardan birisi; Hâris bin Ziyad’dır ki, onun, Sahabe olup olmadığı ihtilaflıdır. Diğeri ise, Hâris İbni Ziyad el-Ensâri es-Saidi’dir. Beni Saide-lerden Medine doğumlu Ensâr’dandır. Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Sadece şu rivayet onu bize anlatmaktadır.

“-Hendek Savaşı’nda Resûlullah (s.a.v)’e geldik. Halk Hicret etmek üzere kendisine bîat ediyordu. Bizi de bîata çağırdıklarını sandık ve ben:

      “-Ey Allâh’ın Resûlü! Bana’da hicret etmek üzere müsaade et!” dedim. Kim olduğumu sordu. Ben de:

      “-Amcan’ın oğlu; Havt İbn-i Yezid!”dedim.

Allâh’ın Resûlü şöyle buyurdu:

      “-Size müsaâde etmiyorum. Ancak başkaları sizin yurdunuza hicret edebilir. Siz başka yerlere hicret edemezsiniz. Nefsim yed-i kudretinde olan yüce Allâh’a yemin ederim ki, Ensâr’ı seven kişiyi Allâh’da sever, Ensâr’a buğz eden ise, Rûz’i mahşer’de Allâh’ın gazabına uğrar!”

Ebû Üseyd es-Saidî’den:

“-Hendek kazmak için Müslümanlar, Resûlullah (s.a.v)’e geldiler. Hicret etmek istiyorlardı. Hendeğin kazılması bittiğinde Resûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

      “-Ey Ensâr! Hicret için müsaâde istemeyin. Ancak başka yerde bulu-nan Müslümanlar buraya hicret edebilir. Kim Ensâr sevgisiyle Allâh’a kavuşursa, Allâh’da, onu kendinden hoşnut olarak kabul eder. Kim de Ensâr’a buğz ederek vefat ederse, Allâh’ın gazabına uğrar!” 1

Bu sahabi hakkında fazla bilgi bulunmamaktadır.

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.


1- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-1-243


Sahabelerle İlgili Diğer Makaleler


Ebû Cuhayfe Vehb Bin Abdullah►

Ebû Cuhayfe Vehb bin Abdullah es-Süvâi (r.a), Sığar-ı sahâbeden oluB, Resûlullâh (s.a.v)’ın vefâtında büluğ çağında idi. Abdullah İbn-i Abbâs’ın akranındandır. Resûlullâh (s.a.v)’den, Hz.Ali ve Berâ’dan hadis rivâyet etmiştir.


Ebû Cendel Bin Süheyl Bin Amr►

Müslüman olduktan sonra Ebû Cendel künyesiyle meşhur olmuştur. Kaynakların bir kısmında kardeşi Abdullah bin Süheyl ile karıştırılmış ve onunla ilgili bazı olaylar Ebû Cendel’e isnad edilmiştir. Asıl isminin dahi ne olduğunu bilemiyoruz.


Ebû Cehm Âmir bin Huzeyfe bin Ğanm el-Kureyşi el-Adevi►

Ebû Cehm Âmir bin Huzeyfe bin Ğanm el-Kureyşi el-Adevi (r.a), önemli bir sahabidir. Miladi 605 yıllarında Resûlullâh (s.a.v)’ın hakemlik yaptığı Kâbe’nin tamiri olayında güçlü kuvvetli bir genç olarak çalıştığı kaynaklarda zikredilmektedir.


Ebû Bürde Hani Bin Niyar►

İslâm tarihinde meşhur olan iki tane Ebû Bürde künyesinde sahabi vardır. Bunlardan birincisi Yemen’li olup Ebû Mûsâ el-Eş’ari’nin kardeşi Ebû Bürde Amr bin Kays’dır. Diğeri ise Medineli Ensâr’dan olup, bazen adıyla Hani bin Niyar, bazende künyesi ile Ebû Bürde, olarak zikredil-mektedir.


Ebû Berzetü’l-eslemi Nadle Bin Abdullah►

Künyesiyle meşhur olduğu için hem kendisinin hem babasının adı hususunda ihtilaf edilmiştir. Kendileri Mekke doğumludur. Ancak, hangi tarihte doğduğu ise belli değildir.