Hamza Bin Ebû Üseyd

Hamza bin Ebû Üseyd (r.a) Medine doğumludur. Ancak hangi tarih-te doğduğu bilinmiyor. Babası, Ensâr’dan meşhur Ebû Üseyd es-Saidi’dir. Kendi kendini hizmeti İmaniye ve hizmeti Kûr’ân’iyeye adayan babası Ebû Üseyd yirmisekiz hadis rivâyet etmiştir.

Hamza Bin Ebû Üseyd

Hamza Bin Ebû Üseyd
حَــمْــزَةُ بْــنُ اَبُــو اُسَــيْــد


 Baba Adı    :    Ebû Useyd es-Saidi.
 Anne Adı    :    Bilgi yok.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Tarih yok, Medine doğumludur.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Bilgi yok.
 Oğulları    :    Bilgi yok.
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Bilgi yok.
 Muhacir mi Ensar mı    :    Ensâr dan dır.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Rivayeti var, sayısı belli değildir.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Hamza bin Ebû Useyd, es-Saidi Mâlik , bin Rebia, bin Beden, bin Amir, bin Avf, bin Hârise, bin Amr, bin Hazrec, bin Saide, bin Kâ’b, bin Hazrec, bin Saide, bin Kâb, bin Hazrec, el-Ekber el-Ensariy, es-Saidi
 Lakap ve Künyesi    :    Bilgi yok.
 Kimlerle Akraba idi    :    Ebû Useyd es-Saidi’nin oğludur.Hamza Bin Ebû Üseyd HayatıHamza bin Ebû Üseyd (r.a) Medine doğumludur. Ancak hangi tarih-te doğduğu bilinmiyor. Babası, Ensâr’dan meşhur Ebû Üseyd es-Saidi’dir. Kendi kendini hizmeti İmaniye ve hizmeti Kûr’ân’iyeye adayan babası Ebû Üseyd yirmisekiz hadis rivâyet etmiştir. Oğullarından, Hamza bin Ebû Üseyd, Zübeyr bin Ebû Üseyd, ve Münzir bin Ebû Üseyd’de babaları gibi hadis nakletmişlerdir.

Hamza bin Ebû Üseyd (r.a)’dan sadece şu olay rivayet edilir.

Hamza bin Ebû Üseyd (r.a) anlatıyor:

“-Resûlullâh (s.a.v) Ensâr’dan bir zatın Bakî mezarlığında ki, cenaze merasimine katılmıştı! Bir de baktık ki, yolda ön ayakları üzerine uzanmış bir kurt ! Bunun üzerine Resûlullâh (s.a.v):

      “-Bu gelmiş, hakkını istiyor. Ona hakkını veriniz!”buyurdu.

      “-Yâ Resûlallâh! Sizce onun hakkı nedir?”diye sordular.

Resûlullâh (s.a.v)’de:

      “-Her sene, her sürüden bir koyun!”buyurdular.

      “-Bu çok olur!”dediler.

Bu cevab üzerine, Resûlullâh (s.a.v)’de kurda, hakkının kendisinin almasını işaret etti. Kurt’da çekib gitti.

Bunu teyid eden ikinci bir rivayet ise; Muttalib bin Abdullah, bin Hantab’dan geliyor şöyle ki:

“-Medine’de ansızın Resûlullâh (s.a.v)’ın karşısına bir kurt çıktı. Resûlullâh (s.a.v)’ın önünde durdu.

Resûlullâh (s.a.v):

      “-Bu, yırtıcı hayvanların size gelen elçisidir! Eğer, ona yiyecek bir şey verirseniz başka bir şeyinize dokunmaz. Vermezseniz ondan kendinizi kollayın. Yakaladığı onun rızkıdır!”buyurdu.

      “-Yâ Resûlallâh! Ona, bir şey vermeye gönlümüz razı olmuyor!” dediler.

Bunun üzerine Resûlullâh (s.a.v), kurda üç parmağı ile yakaladığını yemesi için işaret etti. Kurt’da uluyarak döndü, gitti.

Kurt olayı ile ilgili Üçüncü bir rivayeti’de Cüheyna kabilesinden bir adam anlatıyor:

“-Resûlullâh (s.a.v), namaz kılarken yüze yakın kurt gelib oturdular. Bunu üzerine Resûlullâh (s.a.v):

      “-Bu kurtların elçileri yiyecek bir şeyler istemek için size geldiler. Verirseniz mallarınızdan emin olabilirsiniz!”buyurdu.

Halk vermeyeceklerini belirtince Resûlullâh (s.a.v), kurtları geri gönderdi ve onların istediklerini kendilerinin almalarına izin verdi. Onlar da uluyarak oradan ayrıldılar. 1

Hamza bin Ebû Üseyd (r.a)’ın hayat serüvenı hakkında fazla bilgi bulunmamakla beraber, onun âile bireyleri, varsa rivayet etmiş olduğu hadisler hakkında, ve geri kalan hayatı ile ilgili nerde ve ne zaman hangi tarihte vefat ettiğine dair elimizde bundan fazla hiçbir bilgi yoktur.

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.1- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-5-2000