Eşcinsellik ( LGBT ) "Cinsel Tercih" midir? 

İnsanlara benimsetilmeye çalışan "Eşcinsellik" medya ve devletlerin el altından yardımı ile insanları ötekileştirme ve ayrıştırma çabası içerisindedir.

Eşcinsellik ( LGBT )
Lgbt toplumu

Eşcinsellik bir ‘cinsel tercih’ değil cinsel sapkınlıktır. İnsan hakları başlığı altında bu sapkınlığı yaygınlaştırarak legalleştirme çabası, ağır bir toplumsal yükümlülüktür. Medya, bazı sivil toplum kuruluşları ve kimi belediyeler yardımıyla, yıllar içinde bu telkinin dozu yavaş yavaş artırılarak bu ahlâksızlık insanlara benimsetilmeye çalışılıyor.

Eşcinselliğin Yalnış Olduğunu Anlatmak Müslümanların Görevidir

Müslüman Lezbiyen

Bu cümlelerden eşcinseller eziyet görsünler, şiddete maruz kalsınlar sonucu çıkarılmasın. Kur’an’a göre eşcinselliğin yanlışlığını anlatmak Müslümanın sorumluluğudur. Elbette insanların evlerinin dört duvarı arasında ne yaptığını kimseyi ilgilendirmez. Ancak kutsal kitaplarda açıkça lanetlenmiş olan eşcinselliğin reklamının yapılmasına, özellikle çocuklarımıza normal bir durummuş gibi empoze edilmeye çalışılmasına seyirci kalamayız. Bu sapkınlığa, ‘sahip çıkılması gereken bir insan hakları sorunu’ gibi bakmak, sözde modern olmak adına peşlerinden gitmek, topluma, özellikle de çocuklara ve gençlere zarar vermektir.

LGBT Desteğine Son Verilmelidir?

Eşcinsellik, insan fıtratına aykırıdır. Yeni nesillere bunu şirin gösterme çabalarına izin veremeyiz. Bu rezalete değil destek olmak, sessiz kalmak da ortağı olmaktır. Eşcinsellik tüm İlahi dinlerin kutsal kitaplarında Allah tarafından kesin olarak haram kılınmıştır.

Kaliteli, değerlerine bağlı, vicdanlı bir toplum için LGBT desteğine son verilmeli. “Bunun kimseye zararı yok” diyenler yanılır. Toplumun değerlerinin yıkılmasından, gençlerin kendilerini aşağılamasından daha büyük zarar olabilir mi? Internette LGBT yazıp aratırsanız, ortadaki ürkütücü rezaleti görebilirsiniz. Bu iğrenç görüntülerden hoşlananlar onlarla birlikte yaşasınlar. Biz bu rezilliği istemiyoruz. Üniversitelerde –cinsiyetsiz wc- talebine kadar azgınlaşan bu ahlâk dışı sapkınlık propagandasına “hayır” diyoruz. Küresel güçlerin LGBT ajandasına ve hedeflediği karanlığa desteğe hayır! ( Elif Nisa Türeci )

 

LGBT nedir?

 

LGBT Nedir? 

LGBT ya da GLBT; lezbiyen, gey, biseksüel ve transgender sözcüklerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltma. 1990'larda LGB kısaltmasından sonra ortaya çıktı ve 1980'lerin ortaları ile sonlarından itibaren gey sözcüğü yerine kullanılarak LGBT topluluğunu temsil etmeye başladı. (Wikipedia)

LGBT Açılımı Nedir? 

 • Lezbiyen, 
 • Gey, 
 • Biseksüel 
 • Transgender 

Sözcüklerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. 1990'larda LGB kısaltmasından sonra ortaya çıktı ve 1980'lerin ortaları ile sonlarından itibaren gey sözcüğü yerine kullanılarak LGBT topluluğunu temsil etmeye başladı.

 

LGBT Topluluğuna Destek Veren Ülkeler 

LGBT Topluluğunu Destekleyen Ülkeler

LGBT topluluklarına destek olan ülkeler ve en çok LGBT topluluğunun yaşadığı ülkeler Aşağıda sıralanmıştır

 1. Arjantin
 2. Belçika
 3. Birleşik Krallık
 4. Brezilya
 5. Danimarka
 6. Fransa
 7. Kanada
 8. İspanya
 9. İsveç
 10. İzlanda
 11. Lüksemburg
 12. Hollanda 
 13. Norveç
 14. Güney Afrika
 15. Uruguay
 16. Yeni Zelanda