Eğitim-Bir-Sen Sözleşmeli Öğretmenlik Tamamen Rafa Kaldırılmalı

Eğitim-Bir-Sen Şanlıurfa Şube Başkanı İbrahim Coşkun, yaptığı açıklamada, hükümetin üzerinde çalıştığı ve TBMM'ye sevk edilen yasada sözleşmeli öğretmenlik ve imamlığın 4+2 den 4+1'e düşürülmesi planlanıyor. Coşkun ilk adım olarak iyi ancak yetersiz bir hamle yorumlaması yaptı.

Eğitim-Bir-Sen Sözleşmeli Öğretmenlik Tamamen Rafa Kaldırılmalı
Eğitim-Bir-Sen Şanlıurfa Şube Başkanı İbrahim Coşkun,

Eğitim-Bir-Sen Şanlıurfa Şube Başkanı İbrahim Coşkun, yaptığı açıklamada, hükümetin üzerinde çalıştığı ve TBMM'ye sevk edilen yasada sözleşmeli öğretmenlik ve imamlığın 4+2 den 4+1'e düşürülmesi planlanıyor. Coşkun ilk adım olarak iyi ancak yetersiz bir hamle yorumlaması yaptı.

Teklif İyi Ancak Yetersiz

Meclise sunulacak olan kanun teklifine kurum, unvan, görev yeri ayırımı olmaksızın bütün sözleşmeli personelin dahil edilmesi gerektiğini belirten Coşkun, “Milli Eğitim ile ilgili TBMM’ye sunulan kanun teklifine ilişkin, Sözleşmeli öğretmen ve sözleşmeli din görevlileriyle ilgili 4+2 uygulamasının 3+1’e dönüştürülmesine ilişkin hüküm önerisini; kapsam olarak eksik, ilk adım olarak doğru, nihai çözüm olarak yetersiz buluyoruz. AK Parti tarafından TBMM’ye sunulan kanun teklifi, sözleşmeli öğretmenlerin 3 yıl sözleşmeli, 1 yıl kadroya atandıktan sonra bulunduğu yerde görev yapıp tayin isteme hakkına sahip olabilmesini içeriyordu. Memur-Sen olarak, kamu personel sisteminde; kurum, unvan, görev ve görev yeri ayırımı olmaksızın kadrolu statüde istihdam esası benimsenmelidir” diye konuştu.

Düzenlemenin Sadece Öğretmen ve İmamları Kapsamasını Doğru Bulmuyoruz

“TBMM’ne sunulacak kanun teklifinde öğretmen ve din görevlilerine yönelik iyileştirmeyi gerekli ve doğru buluyoruz. Aynı hak ve imkan kapsamında diğer kamu kurumlarında ve unvanlarda görev yapan personele yer verilmemesini gereksiz tutum ve eksik düzenleme olarak görüyoruz. Sözleşmeli öğretmen ve din görevlisine 3+1 uygulamasını getiren iradenin/devletin, diğer kurumlardaki/unvanlardaki personeli kapsamın dışında tutmak için haklı ve makul bir gerekçe göremiyoruz. Sözleşmeli öğretmen/din görevlisi arkadaşlarımızla birlikte sözleşmeli memur, mühendis, hemşire, tekniker, teknisyen ve diğer unvanlardaki sözleşmeli personel arkadaşlarımızın mağduriyetini azaltmak ve mutlu olmalarını sağlamak hem mümkün hem de gerekli.

Bu kapsamda ilk adımdaki eksikliklerin giderilmesi gerektiğini ve teklifin kapsamına kurum, unvan, görev yeri ayırımı olmaksızın bütün sözleşmeli personelin dahil edilmesi gerekir. Nihai çözümdeki yanlışlık giderilmeli; sözleşmeli personel statüsü sona ermeli, mevcut sözleşmeli personel istisnasız kadroya geçirilmelidir.”