Dedaş'ın Kaçak Elektrik Cezasını Viranşehir Mahkemesi Haksız Buldu

Şanlıurfa'da gerek şehir merkezi gerek sulama yapan kırsal kesimdeki vatandaşların en çok muzdarip olduğu kaçak elektrik cezalarında Şanlıurfa Barosunda görevli Av. Kasım Karadaş Kuruma karşı açtığı davayı kazanarak bu konuda büyük bir hukuk zaferi elde etti. DEDAŞ'ın kestiği cezayı iptal ettiren Karadaş vatandaşların haklarını mahkemelerde aramasını tavsiye etti.

Şanlıurfa'da gerek şehir merkezi gerek sulama yapan kırsal kesimdeki vatandaşların en çok muzdarip olduğu kaçak elektrik cezalarında Şanlıurfa Barosunda görevli Av. Kasım Karadaş Kuruma karşı açtığı davayı kazanarak bu konuda büyük bir hukuk zaferi elde etti. DEDAŞ'ın kestiği cezayı iptal ettiren Karadaş vatandaşların haklarını mahkemelerde aramasını tavsiye etti.

Karadaş, Yaptığı açıklamadan satırbaşları;

Asliye Mahkemesi Keyfi Kesilen Kaçak Elektrk Faturalaraını İptal Etti

Viranşehir Asliye Hukuk Mahkemesi güncel bir kararında elektrik dağıtım şirketlerinin keyfi bir şekilde fahiş tutarlarda kaçak tespit tutanağı düzenleyerek vatandaşı mağdur etmesinin hukuku aykırı olduğuna karar vermiştir.

İlgili kararda DEDAŞ ve benzeri kurumların ceza kesme yetkisi varsa da, demokratik bir hukuk devletinde bu yetkinin mutlak ve sınırsız olmadığına hükmetmiştir.

Yönetmelikteki İş Akışı Takip Edilmeden Ceza Kesilemez

Bu karar gereği DEDAŞ artık keyfi şekilde kaçak veya usulsüz kullanım tutanağı düzenleyemez, yönetmelikteki iş akışını takip etmeden ceza kesemez, ceza kesilse bile ceza miktarı Enerji Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde belirlenen çarpan kat sayıları ile hesaplanacaktır.

Bu nedenle vatandaşlar hukuka aykırı kesilen cezalı faturalar için mesken abonelerinde değeri 5.650,00 TLnin altında olan faturalar için Tüketici Hakem Heyetine, hakem heyeti şartlarını taşımayan işyeri ve tarımsal sulama aboneleri için Asliye Hukuk Mahkemelerine başvurarak yasa ve yönetmeliklere aykırı düzenlenen faturaları iptal edebilirler.

Av. Kasım KARADAŞ