Daha Uzun Hayata Bağlı Herhangi Bir Fiziksel Aktivite

Araştırmalar, yoğunluğa bakılmaksızın fiziksel aktivitenin artmasının, ölüm riskini önemli ölçüde düşürdüğünü açıkça göstermektedir. Yürüyüş gibi hafif egzersizler bile fark yaratabilir

Daha Uzun Hayata Bağlı Herhangi Bir Fiziksel Aktivite
Daha Uzun Hayata Bağlı Herhangi Bir Fiziksel Aktivite

Araştırmacılar bu sonuca, orta yaşlı ve daha yaşlı yetişkinlerde fiziksel aktiviteyi ölçmek için giyilebilir izleyicilerin kullanımını içeren yayınlanmış araştırmalardan elde edilen verileri analiz ettikten sonra geldi.

Yeni bir BMJ makalesi sistematik inceleme ve meta-analizin tam bir açıklamasını verir.

Analiz ayrıca, günde 9.5 saatten fazla oturmanın, önemli ölçüde daha yüksek erken ölüm riski ile bağlantılı olduğunu ortaya koyuyor.

Bulgular, fiziksel aktivite, hareketsiz davranış ve uzun ömür arasındaki bağlantılarla ilgili önceki çalışmaların bulgularını büyük ölçüde doğrulamaktadır.

Araştırmacılara göre, asgari egzersiz düzeyleriyle ilgili sağlık yönergelerinin çoğu, esasen kendi kendini rapor eden aktivite seviyelerini kullanan çalışmalara dayanıyor.

Araştırmacılar, yeni araştırmalarının önemli olduğunu çünkü sadece ivmeölçerler kullanarak fiziksel aktiviteyi ölçen çalışmaları da içerdiklerini belirtti. Bu giyilebilir hareket sensörleri, uyanık saatlerdeki aktivitenin miktarını ve yoğunluğunu izleyebilir.

 

Hareketsiz Davranış ve Hafif Egzersiz

Ekip ayrıca hareketsiz davranışın etkisini açıklığa kavuşturmak istedi. Kurallar, insanlara oturup daha az zaman harcamasını tavsiye eder, ancak ne kadar oturmanın zararlı olduğunu belirtmezler.

Yeni çalışmanın açıklığa kavuşturduğu bir başka soru, düşük yoğunluklu aktivitenin katkısıdır.

Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin fiziksel aktivite kuralları , haftada en az 150 dakika ılımlı veya 75 dakika kuvvetli aktivite önermektedir.

Yönergeler, ışık aktivitesinin bu seviyeye ulaşmanın iyi bir başlangıcı olduğunu ve sağlığa yararlı olduğunu söylese de, vurgu çoğunlukla ılımlı ve güçlü bir faaliyettir.

Bu, hafif aktivitenin sağlık ve uzun ömür üzerinde, özellikle orta yaştaki ve daha büyük yaştaki yetişkinler için ılımlı ve kuvvetli aktiviteden daha az etkisi olduğu anlamına mı geliyor?

“Bu sorulara cevap vermek [sağlığın teşviki konusunda büyük bir etkiye sahip”, ekli bir BMJ görüş yazısında , yeni çalışmanın yazarlarından Ulf Ekelund ve Thomas Yates'den iki tanesini anlatıyor .

Ekelund, her ikisi de Oslo, Norveç'te bulunan Norveç Spor Bilimleri Okulu'nda ve Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü'nde profesördür. Yates, İngiltere'deki Leicester Üniversitesi'nde fiziksel aktivite, hareketsiz davranış ve sağlık profesörüdür.

 

Araştırmacılar Neyi Analiz Etti

Çalışmaları için Prof. Ekelund ve arkadaşları, orta yaşlı ve yaşlı yetişkinlerde fiziksel aktivite, hareketsiz davranış ve ölüm riski arasındaki bağlantıları incelemek için yola çıkmışlardır.

Analizleri, en az 40 yaşında ve ortalama 62 yaşında olan toplam 36.383 yetişkin verilerini içermiştir.

Veriler, 1 haftaya kadar hareket sensörleri kullanarak aktiviteyi takip eden ve katılımcıları bundan sonra ortalama 5,8 yıl takip eden sekiz çalışmadan geldi.

Çalışmalar fiziksel aktiviteyi hafif, orta ya da kuvvetli olarak kategorize etmiş ve her birini harcayan günlük zaman miktarını tahmin etmişti.

Araştırmacılar yürüme, bulaşık yıkama ve yemek pişirme gibi hafif fiziksel aktivite örnekleri verir.

Orta derecede aktivite, çim biçme, hızlı yürüyüş ve vakumlama işlemlerini içerir, oysa kazma, koşu ve ağır ağırlıklar taşıma, yoğun fiziksel aktivite örnekleridir.

Ekip, sonuçları en aktif% 25'ten en az% 25 aktif katılımcıya kadar çeyreklikler halinde düzenledi.

Katılımcıların% 5.9'u (2.149 kişi) takip sırasında öldü. Araştırmacılar, bu ölümleri, en az etkin katılımcı için en çok ölüm riskini hesaplamak için kullandılar.

 

Herhangi Bir Aktivite Seviyesi Fark Yaratır

Sonuçları etkileyebilecek faktörler için sonuçları ayarladıktan sonra, ekip, takip sırasındaki önemli ölçüde daha düşük ölüm riskine bağlı olarak, herhangi bir aktivite seviyesinin - hafif, orta veya güçlü - olduğunu tespit etti.

En aktif katılımcıların% 25'i, en az% 25 aktif olanla karşılaştırıldığında% 60-70 daha düşük ölüm riskine sahipti. En aktif grupla karşılaştırıldığında en az aktif olanın yaklaşık beş kat daha fazla ölüm meydana geldi.

Ayrıca, günde 9.5 saat veya daha fazla oturmak, uyumak için harcanan zamanı saymamak, istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde artmış ölüm riskiyle bağlantılıydı.

Araştırmacılar, bulguların herhangi bir fiziksel aktivite seviyesinin - çoğu insanın ulaşabileceği hafif egzersizlerin - faydalı olabileceğini desteklediğini öne sürüyorlar.

Sonuçlarındaki etki büyüklüklerinin, kendisinin bildirdiği verilere dayanan önceki çalışmaların büyüklüğünün yaklaşık iki katı olduğunu gözlemliyorlar.

Almanya’daki Ulm Üniversitesi’nden Prof. Jochen Klenk ve Yeni Zelanda’daki Auckland Üniversitesi’nden Prof. Ngaire Kerse, giyilebilir hareket algılayıcılarının bu tür araştırmalar üzerindeki etkilerini bağlantılı bir editörde ele alıyor.

Giyilebilir sensörlerin kullanılmasının araştırmacıların seviyelerin ve fiziksel aktivite miktarının daha kesin ve nesnel ölçütlerini toplamasına izin verdiğini belirtiyorlar.

"Ancak," uyarıyorlar, "tutarsızlık ve belirsizlik, özellikle herhangi bir etkinin büyüklüğü ve düşük fiziksel aktivite seviyelerinin sağlığına katkısı konusunda kalıyor."

Bununla birlikte, yeni bulgulara giren analiz yüksek kaliteli çalışmalara, uyumlaştırılmış yöntemlere ve 36.000'den fazla kişiye ait verileri kullandı. Toplam kapsamda 240.000'den fazla kişi takibi ve 2.100 olay yer aldı.

Bu, yazarlara "düşük yoğunluklu fiziksel aktivite de dahil olmak üzere farklı yoğunluk seviyeleri arasında ayrım yapmalarını" sağlamak için "yeterli istatistiksel güç" verdi.